Cổ phiếu MHC bị đình chỉ đàm phán

Năm 2009, MHC mất gần 33 tỷ đồng, và năm 2010 tiếp tục đạt gần 44 tỷ đồng. Do đó, do mất mát trong năm 2009, hàng tồn kho MHC trong khu vực cảnh báo sớm sẽ chính thức bị ngừng vào ngày mai. 8/4), vì nó vi phạm chính sách niêm yết của sàn giao dịch.

HOSE thông báo rằng sau khi công bố thông tin và giải thích cụ thể về báo cáo về mặt thương mại, họ sẽ lại xem xét giao dịch của cổ phiếu. Và lên kế hoạch khắc phục những nguyên nhân thua lỗ trong kinh doanh.

Vào cuối tháng 3, một loạt các chứng khoán niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán này đã được cảnh báo, kiểm soát và các biện pháp tạm thời. Đình chỉ giao dịch. Đây cũng là khi công ty công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán vào năm 2010. Trong một môi trường kinh tế kém lạc quan, ngay cả trong trường hợp thua lỗ năm ngoái, danh sách các tiêu đề được đánh dấu bằng các biểu tượng thị trường sẽ tăng lên. Tính đến ngày 5 tháng Tư, chỉ có 197 trong số gần 300 công ty trong báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2010 được công bố trên trang web của HOSE.

Hiện tại, sàn giao dịch chứng khoán đã có 10 cổ phiếu. Nhật ký (ANV, BAS, DDM, CAD, HAP, VKP, VPK, TYA, VSG và DCC), 5 cổ phiếu được kiểm soát (FPC, IFS, TRI, FBT, DVD) và một giao hàng được dịch bởi MHC đã bị đình chỉ. – -Bạn Hồng

    Leave Your Comment Here