LienVietPostBank đã được liệt kê trên UPCoM kể từ ngày 5 tháng 10

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã thông qua việc niêm yết 646 triệu cổ phiếu LienVietPostBank trên thị trường UPCoM. Do đó, ngày 5 tháng 10 sẽ là ngày giao dịch đầu tiên của biểu tượng chứng khoán LPB. Cổ phiếu LPB sẽ được niêm yết trên UPCoM với giá tham chiếu 14.800 đồng / cổ phiếu vào ngày giao dịch đầu tiên.

Hôm nay (2/10), LienVietPostBank sẽ tổ chức một buổi thuyết trình để giới thiệu tính khả thi của việc đầu tư vào cổ phiếu LPB. -Link Ngân hàng Bưu điện Việt sẽ được niêm yết trên UPCoM kể từ ngày 5 tháng 10. Ảnh: NN

Vốn đăng ký của LienVietPostBank hiện là 6.460 tỷ đồng, trong đó Bưu chính Việt Nam là cổ đông chính. Vào ngày 20 tháng 9, hội đồng quản trị của LienVietPostBank đã quyết định phát hành 20 triệu trái phiếu chuyển đổi trị giá V2 nghìn tỷ cái khiên. Các cổ đông của LienVietPostBank hiện đang phê duyệt phương pháp phân bổ trái phiếu chuyển đổi này. Nó có kế hoạch phát hành 104 triệu cổ phiếu, trong đó 38,76 triệu cổ phiếu được sử dụng để trả cổ tức (6%) và 65,25 triệu cổ phiếu được phát hành cho các cổ đông hoặc nhân viên hiện tại với giá 10.000 cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu.

Được thành lập từ tháng 3 năm 2008 đến cuối tháng 8 năm nay, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt gần 150 nghìn tỷ đồng Việt Nam, và tổng số vốn huy động đạt gần 138 nghìn tỷ đồng Việt Nam, tổng số tiền cho vay thuộc nhiều loại khác nhau. Nó đạt 96 nghìn tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế đạt 1.289 tỷ đồng. – Trước đó, năm 2017, hai ngân hàng đã đóng góp cổ phiếu vào thị trường chứng khoán UPCoM, bao gồm Ngân hàng Quốc tế (VIB) và Ngân hàng Jianlong (KienLongBank). Ngoài ra, Ngân hàng thịnh vượng Việt Nam (VPBank) vừa được niêm yết trên HoSE từ giữa tháng 8.

Thành Thành Lan

    Leave Your Comment Here