Công ty thương mại ấn tượng, cổ phiếu tăng mạnh

Sau một thời gian đưa thị trường đến mức phục hồi, hàng tồn kho nóng đã giảm xuống gần giá phục hồi, do đó đưa các công ty hiện tại có nguyên tắc cơ bản tốt lên vị trí hàng đầu. Chẳng hạn, tính đến ngày 3 tháng 11, cổ phiếu VPK của Công ty Cổ phần Bao bì Nhà máy đã tăng 321%, đứng đầu bảng xếp hạng trên sàn giao dịch chứng khoán. VPK tuyên bố rằng họ đã vượt quá mục tiêu lợi nhuận 111% và lợi nhuận trong cùng kỳ 9 tháng tăng 93%. Một số cổ phiếu có lợi nhuận dương hoặc dự kiến ​​đạt được kế hoạch lợi nhuận hàng năm cũng đã phục hồi tốt, chẳng hạn như CSM (189%), BMC (168%), HSG (134%) … Trước đây, chỉ có cổ phiếu KSA của Công ty TNHH Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận vẫn còn Mười cổ phiếu với sự phục hồi mạnh nhất.

Ngược lại, do việc thanh lý đột ngột cổ phiếu LAF, cổ phiếu của Công ty TNHH chế biến xuất khẩu Longan đã giảm 72%, cổ phiếu của Công ty TNHH DLG Long Dia Long Gia Lai giảm 82%, cổ phiếu của Công ty TNHH Container miền Nam VSG giảm 47%. % – Dựa trên đầu tư chứng khoán

    Leave Your Comment Here