Bắc Kinh muốn tăng vốn 1 nghìn tỷ đồng

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) vừa công bố kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu trong tương lai gần để tăng vốn chủ sở hữu. Do đó, 100 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 1 nghìn tỷ đồng, sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư tư nhân, tổ chức và chủ nợ của một số công ty hạn chế (dưới 20). -Tất cả các chứng khoán này được sử dụng để xử lý nợ để giảm nợ và bổ sung vốn lưu động. Vốn chủ sở hữu dư thừa (nếu có) cũng sẽ được thêm vào vốn lưu động của công ty.

Cấm chuyển nhượng số cổ phiếu này trong vòng một năm sau khi đợt phát hành kết thúc và giá phát hành ít nhất là 10.000 đồng. Thành phố Kinh Bắc cho biết, một khi được Ủy ban Chứng khoán Quốc gia phê duyệt, công ty sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu.

Trong sáu tháng đầu năm, Thành phố Kinh Bắc mất gần 54 tỷ đồng đồng. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng nợ ngắn hạn của nó vượt quá 3,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 86% vốn chủ sở hữu. Mới đây, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch thành phố Kinh Bắc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với VnExpress.net, tổng số nợ của công ty ông điều hành là 3,5 nghìn tỷ đồng, trong đó 1,7 nghìn tỷ đồng. duy trì. .

Tường Vi bỏ phiếu

    Leave Your Comment Here