Cổ tức đã trả hơn 23 nghìn tỷ đô la Mỹ

Các loại thanh toán cổ tức khác nhau – Trong năm 2010, nhiều công ty nợ cổ tức – một loạt những người ăn xin doanh nghiệp đã trả cổ tức – trên toàn quốc, gần 70% các công ty bị lỗ trong năm 2012, cổ tức cao được trả bởi các công ty niêm yết đã tạo niềm tin cho thị trường và đầu tư công Mang lại động lực tích cực.

Thiếu thanh khoản, khó khăn, thua lỗ … C đặc biệt đúng đối với các công ty đầu tư vào nhận thức cộng đồng về nền kinh tế nói chung của Việt Nam. Thị trường vẫn được hấp thụ bởi các công ty bất động sản, tài chính, chứng khoán và ngân hàng niêm yết. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư bi quan về chứng khoán khi các công ty bất động sản và chứng khoán trở nên khó khăn.

Nhưng số liệu thống kê của gần 500 công ty niêm yết đã đóng danh sách cổ tức tiền mặt từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến thị trường hiện tại so với trước đây. Tổng số tiền cổ tức tạm thời được trả trong sáu tháng đầu tiên vượt quá 23 nghìn tỷ đồng. Nhiều công ty trong số này đã trả cổ tức lần thứ ba trong năm 2011 và tổng số cổ tức có thể lên tới 40-50% vốn cho thuê, ví dụ: TRC (50%), MEF (40%), CNG (60%), CAP (52%) … Người đóng góp lớn nhất cho cổ tức tiền mặt ấn tượng là một ngân hàng thương mại. Cụ thể, ngân hàng đã trả cổ tức 20% bằng tiền mặt với giá trị hơn 1,875 tỷ nhân dân tệ, VCB trả cổ tức 12% với tổng giá trị hơn 278 tỷ đồng, EIB trả cổ tức 19,3% với giá trị hơn 2,384 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, khoản chi trả cổ tức của một công ty lớn như GAS là 2.274 tỷ đồng …

Cho đến nay, số liệu thống kê của các công ty đã trả cổ tức kể từ đầu năm một lần nữa cho thấy công ty tài chính khó khăn là không đúng sự thật . Các công ty bất động sản, cà phê và hải sản. Công ty tập đoàn công nghiệp này hầu như không trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc duy trì tỷ lệ cổ tức rất thấp. Đối với các loại hoạt động nêu trên, cổ tức được thực hiện trong 6 tháng đầu tiên chủ yếu là cổ tức bằng cổ phiếu và phương thức phân phối cổ tức không ảnh hưởng đến dòng tiền. Đồng thời, như ngân hàng, cao su, nông nghiệp, thực phẩm, v.v., tỷ lệ cổ tức tiếp tục ổn định.

Trong bối cảnh gần 70% công ty trong nước, công ty bị lỗ trong quý 1/2012, thiếu vốn, đình trệ sản xuất ở nhiều nơi, nỗ lực của các công ty niêm yết là rất nổi bật. Đây có thể được xem là kết quả của việc tăng năng lực tài chính do tăng vốn trong giai đoạn trước và sự minh bạch của quản lý và công việc hành chính.

Đó là điều tự nhiên khi thị trường đầu tư hy vọng lợi nhuận, vì vậy khi dòng tiền trả cổ tức cho các công ty lớn, đó sẽ là một dấu hiệu tốt để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Trong tình hình kinh tế hiện nay, những nỗ lực của các công ty niêm yết trong việc tổ chức dòng tiền trả cổ tức trong 6 tháng qua để nhận ra các quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông đã giúp xây dựng niềm tin của nhà đầu tư vào công ty và thị trường. – Trong bối cảnh hiện tại, rất khó để huy động vốn trong những năm gần đây, nhưng cần phải trả một khoản cổ tức lớn. Rõ ràng, các công ty niêm yết đã không được hưởng lợi từ thị trường trong vấn đề này. Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán, trong sáu tháng đầu năm nay, tổng số giấy phép phát hành công khai do cơ quan này cấp vượt quá 5,468 tỷ đồng. Giả sử tỷ lệ thành công của các ưu đãi này là 100%, con số này vẫn nhỏ hơn nhiều so với tổng số tiền được chỉ định bởi các công ty được liệt kê trên thị trường và thấp hơn nhu cầu. Các yêu cầu về vốn của các công ty niêm yết.

Ngoài ra, nhiều công ty niêm yết đã đóng kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt, nhưng quá khó để tổ chức tiền mặt, dù sao, công ty rất mong muốn trả cổ tức.

Rất ít công ty đã thay đổi thời gian thanh toán cổ tức lên cao như nửa đầu năm nay (có gần 20 yêu cầu). Vui lòng trì hoãn thời hạn trả cổ tức. Từ cuối năm 2011 đến nay, ngay cả một công ty quần áo đã phải đối mặt với tình trạng hàng tồn kho cao, không thể trả lãi và nợ … nhưng vẫn đang phải vật lộn để trả nợ. Do kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó, tỷ lệ cổ tức hàng năm là 6%. Một trường hợp khác là một công ty bất động sản không có tiềnSẵn sàng, nguồn tiền rất khó, nhưng việc đóng danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ khiến công ty rơi vào tình trạng thanh khoản hiện tại.

(Theo (TCK)

    Leave Your Comment Here