CMV phát hành 896.607 cổ phiếu miễn phí

Công ty cổ phần thương mại Cà Mau (CMV, HOSE) vừa công bố đại hội đồng cổ đông bất thường. Cụ thể hơn, CMV đã phê duyệt kế hoạch phát hành 896.607 cổ phiếu miễn phí cho các cổ đông hiện hữu thay vì trả cổ tức năm 2011 cho mỗi cổ phiếu. Mục đích của việc phát hành là để tăng vốn nhượng quyền. Thời hạn phát hành cổ phiếu sẽ được thực hiện ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Quốc gia phê duyệt.

Trước đó, vào ngày 4 tháng 9, CMV đã trả trước cổ tức đầu tiên của năm 2012 với giá danh nghĩa / giá trị danh nghĩa là 7%. Thời điểm đóng danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 15/8.

    Leave Your Comment Here