FPT thay đổi trung tâm Hà Nội

Tổng giám đốc FPT Trương Đình Anh đã xác nhận thông tin về dự án hợp tác đầu tư 89 Lang Ha sáng nay. FPT đã cho thuê diện tích 2700 mét vuông trên 50 năm và mục đích ban đầu của nó là xây dựng một tòa nhà “nhỏ” cho xã hội. Lãnh đạo FPT tuyên bố trong năm 2008-2009 rằng việc xây dựng dự án (sử dụng diện tích khoảng 30.000 mét vuông và cần đầu tư khoảng 600 tỷ đồng trở lên) không mang lại kết quả kinh doanh tốt. Tuy nhiên, Tổng giám đốc FPT Trương Đình Anh đã xác nhận rằng ông sẽ thu hồi 708 tỷ đồng tiền gửi từ EVN Telecom. Ảnh: Nhất Minh

FPT quyết định không tiếp tục đầu tư vào các dự án trên mà bắt đầu kinh doanh với một bộ phận khác và sẽ được hưởng lợi từ khoản đầu tư. Tuy nhiên, theo ông Trương Đình Anh, do các điều khoản trong hợp đồng, các chi tiết của thỏa thuận sẽ không được công bố.

Tổng giám đốc FPT không bình luận về giá chuyển nhượng của dự án 400 tỷ rupiah. Trung bình 110 triệu đồng / mét vuông đất), do một tổ chức cổ đông tặng, được coi là “hơi thấp”. Tuy nhiên, ông Trương Đình Anh cũng chỉ ra rằng địa chỉ của Lang Ha 89 là đất thuê không thuộc sở hữu của FPT và do đó không thể tính được dựa trên giá chuyển nhượng thị trường. Hiện tại, FPT đã đầu tư khoảng 100 tỷ đồng trên cơ sở dự án. Giới thiệu về FPT gần đây cũng hy vọng sẽ rút một khoản đầu tư khác vào ban giám đốc của tập đoàn, EVN Telecom. Một lời giải thích rất chi tiết cũng đã được cung cấp cho các cổ đông. Do đó, với sự cân bằng ban đầu của EVN Telecom đang đến gần, lãnh đạo FPT tin rằng nghiên cứu và đầu tư sẽ có lợi. Tuy nhiên, sau khi cử 30 quan chức điều tra tình trạng hoạt động của công ty trong vòng 4 tháng, FPT nhận ra rằng hiệu quả sẽ không như mong đợi và quyết định chấm dứt chính sách. Hội đồng quản trị đã tuyên bố rằng nếu số tiền ký gửi vượt quá 700 tỷ đồng, điều này sẽ không xảy ra do hợp đồng không còn hiệu lực (do thay đổi chính sách của cơ quan quản lý) cho đến khi FPT quyết định đầu tư. Tổng giám đốc FPT Trương Đình Anh cho biết: “Số tiền này sẽ được chúng tôi thu hồi và sẽ không giảm chút nào.” Về việc sáp nhập các công ty con trong tập đoàn, nhiều cổ đông đã đưa ra tỷ lệ cổ phần cho các công ty con / cổ phiếu FPT (0,91 mỗi cổ phiếu Đến 1,22) quá cao, mang lại nhiều lợi ích cho các cổ đông hiện hữu của công ty con. Hội đồng tin rằng các tỷ lệ này được tính bởi một công ty tư vấn độc lập dựa trên giá thị trường.

Lãnh đạo FPT cũng cho biết, bằng cách sáp nhập công ty thành viên, nhóm dự định giảm chi phí đầu vào, chi phí quản lý và chi phí hành chính. Chi phí (một mình FPT giảm chi khoảng 30% trong năm 2011), nhờ đó cải thiện hiệu quả hoạt động trong tương lai. .

– Vào ngày 15 tháng 4, Đại hội đồng cổ đông FPT đã thông qua kế hoạch tái tổ chức và sáp nhập với tỷ lệ tán thành là 81,2%, 81,7% và 79,8%. Ba công ty thành viên là các công ty hệ thống thông tin, công ty thương mại và công ty phần mềm. Do đó, tỷ giá hối đoái của ba công ty nói trên sử dụng FPT (dao động từ 0,91 đến 1,22 mỗi cổ phiếu) đã được các cổ đông chấp nhận.

Minh Minh

    Leave Your Comment Here