50 triệu điện thoại Lumia đã được ra mắt

Thống kê cho thấy 90% điện thoại chạy Windows Phone là Lumia.

Ngoài ra, số liệu thống kê cho thấy có tới 560.000 nhà phát triển phần mềm và 320.000 ứng dụng đã được cung cấp cho thương hiệu điện thoại. Trong cửa hàng ứng dụng Windows. Tính đến cuối tháng 12 năm 2014, số lượng nhà phát triển là 200.000, tăng 250.000 so với tháng 4 và vào tháng 10 năm 2012, chỉ có 120.000 ứng dụng trong cửa hàng.

Trước đây, Windows App Store không thể theo dõi Apple App Store Và cửa hàng Google Play. Vào tháng 3 năm 2010, App Store có 170.000 ứng dụng có sẵn, trong khi Windows Store chỉ có 30.000, chỉ 1/5. Các cửa hàng trực tuyến của Apple và Samsung có tổng cộng hơn một triệu ứng dụng.

Theo thống kê của mạng quảng cáo phát triển AdDuplex, 90% điện thoại Windows được sử dụng là Lumia. —sinh viên

    Leave Your Comment Here