Chủ tịch KHL ký thỏa thuận bán 1 triệu cổ phiếu

Công ty TNHH Khai thác và Vật liệu xây dựng Honglong đã công bố đăng ký các giao dịch cổ đông lớn. Do đó, Tam Mai Anh Tam, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của KHL, đã ký thỏa thuận bán một triệu cổ phiếu.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu mà ông Tâm nắm giữ sẽ giảm đi một nửa. , Bằng một triệu. Cổ phiếu, chiếm 17,85% vốn được cấp phép của KHL. Giao dịch nên được hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 28 tháng 9 dưới hình thức thỏa thuận và khớp lệnh để đáp ứng nhu cầu cá nhân.

    Leave Your Comment Here