Giao dịch chứng khoán được miễn thuế VAT

Nó cung cấp nhiều dịch vụ kinh doanh được miễn thuế VAT, bao gồm chứng khoán.

Bộ Tài chính đã đệ trình dự thảo sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng lên chính phủ để xem xét và ban hành. Mở rộng thêm các chủ đề miễn thuế. Do đó, ngoài nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, bảo hiểm nhân thọ, v.v., các hoạt động liên quan đến giao dịch chứng khoán, tài trợ tín dụng, bán bảo hiểm chứng khoán, cho vay doanh nghiệp và tiền tệ cũng cần được miễn thuế VAT. Một số dịch vụ và chủ đề trong lĩnh vực chứng khoán không bị ảnh hưởng bởi VAT bao gồm môi giới, giao dịch, đăng ký, tư vấn đầu tư và người giám sát. Chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tổ chức thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết, để cung cấp cho khách hàng giao dịch ký quỹ, thanh toán tạm ứng cho bán chứng khoán, cung cấp dịch vụ tín dụng, bán tài sản thế chấp cho vay, chứng khoán Đối với các giao dịch và giao dịch ngoại hối, Bộ Tài chính tuyên bố rằng gần đây các ngân hàng và tổ chức cho vay vẫn yêu cầu người vay phải thế chấp và thế chấp. Tài sản thế chấp. Nếu khoản vay đến hạn và lãi vay đến hạn, nếu bên được bảo đảm không trả được nợ, người cho vay sẽ bán tài sản thế chấp cho vay để thu nợ.

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Tổ chức tín dụng Ngân hàng Thương mại tin rằng việc bán tài sản thế chấp để thu nợ không phải là một hoạt động kinh doanh, mà là một phần của quy trình tín dụng và cho vay kinh doanh gốc và lãi thu hồi lãi. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 1 năm 2009 Trước đây, theo nghị định, các văn phòng tín dụng được miễn thuế giá trị gia tăng đối với tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng. 158 Chính phủ ngày 10 tháng 12 năm 2003. Sau ngày 1 tháng 1 năm 2009, việc sửa đổi và bổ sung Nghị định 123/2008 không quy định giá trị tính thuế của các hoạt động này. Do đó, vấn đề phát sinh trong tính toán thuế. Đây là lý do tại sao Bộ Tài chính đề xuất với chính phủ cho phép bán tài sản thế chấp để thu nợ được miễn thuế VAT. Bộ Giáo dục Tài chính cho biết đã đến lúc. Nhiều trường hợp chuyển nhượng dự án do thiếu vốn hoặc thay đổi mục tiêu đầu tư. Chuyển nhượng dự án thường xảy ra dưới dạng một phần (hoặc tất cả) chi phí và tài sản (thường là chi phí bồi thường tại công trường) được đầu tư bởi các nhà đầu tư trong việc phát triển các dự án đầu tư. Đối với các giao dịch chưa hoàn thành, phần còn lại được trả cho các nhà đầu tư để nhận tiền chuyển để bắt đầu kinh doanh mới. Hầu hết các dự án chuyển nhượng đang được tiến hành và đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: trong một số trường hợp, giấy phép đầu tư đã được cấp và giao đất, trong một số trường hợp, giấy phép đầu tư đã được cấp nhưng chưa được nhận Đất đai, trong một số trường hợp, không có giấy phép đầu tư được cấp hoặc không được giao đất …

    Leave Your Comment Here