Một loạt sai lầm trong các doanh nghiệp công cộng

Theo dữ liệu từ Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước, đã có 986 công ty nhà nước chưa niêm yết trong tháng 6. Gần đây, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước đã ngày càng xử lý các vi phạm của các doanh nghiệp nhà nước không niêm yết.

Về vấn đề này, bà Vũ Thị Chân Phương, Vụ trưởng Vụ Giám sát của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước, cho biết: Gần đây, cơ quan này đã tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước nhằm nhanh chóng phát hiện và xử lý các vi phạm. Do đó, nó có tác dụng răn đe đối với các công ty và cá nhân, khiến họ nhận thức được việc tuân thủ luật pháp chứng khoán. Tăng cường kiểm tra và rà soát các doanh nghiệp nhà nước cũng nhằm phát hiện và khắc phục những hạn chế của cơ chế quản lý và các quy định pháp lý càng sớm càng tốt.

Lần này trên trang web của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước, có các quyết định vi phạm các biện pháp trừng phạt doanh nghiệp công cộng gần như mỗi ngày. Trong đó, các vi phạm phổ biến nhất liên quan đến nghĩa vụ công bố trong quá trình phát hành tăng vốn và giao dịch nội bộ. Gần đây, tại một số công ty niêm yết, tình hình của các cổ đông lớn đã xấu đi, và các cổ đông nội bộ đã mua và bán cổ phiếu “ngầm”, điều này đã gây ra sự thất vọng của cổ đông. -Có lẽ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã đưa ra cảnh báo tới TP HCM, nơi đã đăng ký một công ty niêm yết với Ủy ban Chứng khoán Quốc gia vào ngày 7 tháng 8 năm 2007 vì công ty đã vi phạm số 01/2010 / ND- Phát hành cổ phần tư nhân tại Điều 1 và Điều 11 của Nghị định CP. Công ty đã kết thúc việc phát hành riêng lẻ vào ngày 27 tháng 4, nhưng không nộp báo cáo phát hành riêng lẻ cho Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước cho đến ngày 12 tháng 6. Theo quy định, công ty phải thực hiện nghĩa vụ này trong vòng 10 ngày sau khi chấm dứt ưu đãi. .

Theo Thông tư số 52/2012 / TT-BTC, các công ty niêm yết phải công bố hoa hồng cho nội dung báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm trên trang web của công ty và phương tiện công bố thông tin chứng khoán quốc gia. Tuy nhiên, nhiều công ty đã đăng ký các công ty niêm yết với Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước từ nhiều năm trước, nhưng cho đến nay, các nhà đầu tư vẫn chưa tìm thấy trang web của họ. Ảnh minh họa. Cụ thể, Quảng Trị đã được đăng ký làm công ty đại chúng tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh vào ngày 3 tháng 5 năm 2007. Vinh cũng được Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đăng ký làm công ty niêm yết vào ngày 6 tháng 6 năm 2007, Công ty Thép Hương Thịnh (Bắc Giang), Công ty Đá Splitt (Thanh Hóa), ​​v.v … đều là những công ty niêm yết, nhưng hiện tại không có trang web nào đáp ứng yêu cầu. Nghĩa vụ công bố thông tin. Điều này khiến các cổ đông tức giận vì họ đầu tư vốn vào công ty nhưng không biết công ty sẽ sử dụng vốn này như thế nào. Nếu Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước không xử lý các hành vi vi phạm này một cách bạo lực, sẽ rất khó để khắc phục tình trạng các cổ đông của Google nhắm mắt làm ngơ cho các hoạt động của công ty.

Bà Pan nói rằng Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường và tăng cường xây dựng các doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào tiêu chuẩn hóa các biện pháp kiểm tra. Đặc biệt, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước đang được xây dựng khẩn cấp để ban hành các thủ tục kiểm tra và rà soát cho các doanh nghiệp nhà nước càng sớm càng tốt.

“Thủ tục kiểm tra được thực hiện bởi Ủy ban điều tiết chứng khoán quốc gia. Nước này đã thí điểm một số công ty để cung cấp một cơ sở thực tế để hoàn thành quy trình. Theo kế hoạch, thủ tục này sẽ được Ủy ban chứng khoán quốc gia hoàn thành và sẽ được phát hành vào quý IV Và báo cáo với Bộ Tài chính trước khi thực hiện. Phương nói.

Để giải quyết vấn đề này, nhiều ngôi nhà đã đầu tư vào quá trình kiểm tra, tập trung vào kiểm soát và xử lý, để tránh nhiều lần vi phạm doanh nghiệp công cộng, như: không Trang web công bố thông tin, nhưng không có thông tin. Bà Pan nói rằng khi huy động vốn hoặc cổ đông lớn, các cổ đông nội bộ thực hiện giao dịch chứng khoán … Trong quá trình kiểm tra và trong quá trình kiểm tra thực tế, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia luôn tập trung vào việc kiểm tra xem nó có đáp ứng các yêu cầu báo cáo hay không. , Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, công bố thông tin thường xuyên và đặc biệt, xác minh việc thiết lập và tiết lộ thông tin trên trang web, lưu và lưu giữ thông tin được truyền đạt và công bố. Quá trình kiểm tra và đánh giá cũng nhằm làm rõ liệu các doanh nghiệp nhà nước có tôn trọng công ty hay không quan tâm.Giám sát toàn diện nguồn cung chứng khoán để tăng vốn và sử dụng vốn, làm rõ tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên hội đồng quản trị, hội đồng quản trị và ban giám sát …

Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước cũng đã tiến hành nghiên cứu chi tiết và kiểm tra từ ngữ của quy định nội bộ. Bộ phận quản trị doanh nghiệp, thông báo cho các cổ đông và hội đồng giám sát, tuân thủ các quy tắc của cuộc họp tổ chức, phê chuẩn các quyết định của cuộc họp cổ đông và hội đồng quản trị.

Hoạt động cạnh tranh và đánh giá cũng nhằm mục đích làm rõ việc tuân thủ trách nhiệm và nghĩa vụ. Các thành viên của hội đồng quản trị, thành viên của ban giám sát, nhiệm vụ quản lý và quản lý của công ty, tuân thủ các quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và các bên liên quan đến kinh doanh … “Để đảm bảo các hoạt động thanh tra có thể đạt kết quả cao trước khi kiểm tra, “Dựa trên nhiều nguồn thông tin được thu thập, trọng tâm của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia là đánh giá sự tuân thủ của các công ty đại chúng. Đây là điều kiện tiên quyết quan trọng để kiểm tra chính xác, khách quan và hiệu quả, không có sự chồng chéo về phạm vi, chủ đề, nội dung và thời gian kiểm tra giữa các đơn vị thực hiện chức năng kiểm tra. Feng nói .

(Theo Đầu tư Chứng khoán) —

    Leave Your Comment Here