Khoản lỗ lũy kế của 23 công ty chứng khoán vượt quá 30% vốn cổ phần

Cho đến nay, ngoài bốn công ty chứng khoán (Trường Sơn tại Hà Nội, Hà Nội, các doanh nghiệp vừa và nhỏ) và công ty chứng khoán Tràng An đã hủy bỏ hai lĩnh vực của Đông Dương, không có 100 công ty chứng khoán nào được công bố. Kể từ ngày 30 tháng 6, các cổ phiếu còn lại đã công bố tỷ lệ an toàn vốn của họ.

Mặc dù nhiều công ty chứng khoán nhỏ hơn chỉ cố gắng đạt mức 7/100 về mức độ an toàn vốn. Các công ty chứng khoán không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật tài chính và tỷ lệ an toàn vốn của hai công ty chứng khoán là âm: Rubber và SBS Securities (-18%) và 5 công ty có các loại kiểm soát đặc biệt. Tỷ lệ an toàn vốn của các công ty chứng khoán khác là 120-150% (nhóm 2, nhóm kiểm soát), cụ thể là Saigon Berjaya, Hong Bang, CIBM-Vinashin, Beta, MHBS.

— 4/9 Dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ủy ban Chứng khoán, tỷ lệ khả năng thanh toán của tất cả các công ty vượt quá 180%.

Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cũng bị kiểm soát. Xin lưu ý không niêm yết cổ phiếu Hòa Bình, dầu mỏ, cổ phiếu (PSI), cổ phiếu cao su, do đó, không thể hiểu chính xác tình trạng sức khỏe của các công ty chứng khoán ngày nay chỉ dựa trên dữ liệu bảo mật tài chính. .

Ngoài ra, 20 công ty chứng khoán đã hoàn toàn ngừng đầu tư (hoàn toàn không đầu tư chứng khoán), do đó rủi ro thị trường bằng không và tỷ lệ an toàn vốn cao. Điều này không có nghĩa là hoạt động của các công ty chứng khoán này vẫn khỏe mạnh. Vẫn trong trạng thái “hoạt động”.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào số liệu lỗ lũy kế, có 23 công ty chứng khoán có khoản lỗ lũy kế vượt quá 30% vốn của họ. Theo Điều lệ, hai công ty chứng khoán bị mất vốn là SBS và Rubber.

Tỷ lệ vốn khả dụng của 5 công ty chứng khoán với tỷ lệ lỗ lũy kế hơn 50% vượt quá 150%, cụ thể là Hà Thành, Tầm nhìn, Vina, Quốc gia, Sheng Yue và Nan’an.

Bao gồm MBS, Bảo Việt, Rong Việt, Âu Việt, Hải Phòng và các công ty chứng khoán nổi tiếng khác. .

Theo Điều 11 của Thông tư 226, các công ty có tỷ lệ vốn dưới 120%, chẳng hạn như SBS và RUBSE, sẽ phải thông báo mức lãi suất vốn khả dụng cho Ủy ban Chứng khoán trước 4:00 chiều. Mỗi ngày, các công ty có tỷ lệ vốn 120-150% phải báo cáo tỷ lệ vốn. Sử dụng một lần một tuần trước mỗi thứ Sáu.

Nếu công ty chứng khoán không phục hồi sau sáu tháng và tổng thiệt hại vượt quá 50% vốn cổ phần, công ty sẽ chịu sự kiểm soát đặc biệt. hết giờ. . Trong tương lai, Ủy ban Chứng khoán sẽ rút ngắn thời gian kiểm soát đặc biệt xuống còn 4 tháng. Nếu công ty chứng khoán không còn nợ nhà đầu tư, họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với công ty chứng khoán để ngừng hoạt động. Các công ty chứng khoán nhỏ sống trong tình trạng không ổn định. Có 7 công ty chứng khoán có vốn từ 3,5 tỷ đến 37 tỷ đồng, có nghĩa là họ chỉ có thể thực hiện hai doanh nghiệp: môi giới và tư vấn. Hai sàn giao dịch có 500 tỷ đồng tiền Việt Nam mỗi ngày, chỉ bằng một phần tư của năm trước và 60% thị phần tập trung ở 10 công ty chứng khoán, khiến các công ty chứng khoán nhỏ hơn rút khỏi cuộc cạnh tranh Kinh doanh môi giới. Điều này đã khiến các doanh nghiệp nhỏ này “kiên trì” và “gần như sắp chết” trong khi chờ đợi luật pháp thất bại.

    Leave Your Comment Here