Những cổ phiếu nào sắp vào rổ VN30?

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả cấu trúc rổ của rổ VN30 (30 mũ thị trường lớn nhất) vào ngày 20 tháng 7, sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 8. Vào tháng 6, nhiều công ty chứng khoán đã đồng ý rằng Coteccons Construction Co., Ltd. sẽ rời khỏi nhóm do giá trị thị trường giảm mạnh. Sử dụng rổ này làm chỉ số cơ bản, VFMVN30, quỹ ETF lớn nhất trên thị trường, có thể phải bán khoảng 276.000 cổ phiếu CTD.

Do tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường không đạt yêu cầu, phân tích VDSC và KBSV của nhóm cũng cáo buộc rằng Tập đoàn Baoyue (BVH) sẽ trở thành cái tên thứ hai bị loại trừ trong rổ VN30.

Các nhà đầu tư đang giao dịch tại các sàn giao dịch chứng khoán khu vực. 1. TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Ngược lại, KBSV cho rằng Khang Điền Hiện KDH là người thay thế nhiều nhất. KDH hoàn toàn tuân thủ các tiêu chí được thêm vào giỏ mua hàng mới và có giá trị thị trường lớn nhất của các mã đủ điều kiện. Nếu dự báo là chính xác, dòng tiền ước tính của KDH khoảng 5,7 triệu USD, tương đương với 7 ngày giao dịch.

“Cơ hội cho các vị trí còn lại được phân bổ đồng đều giữa toàn cầu hóa Hoàng Huy và toàn cầu hóa cổ phiếu GEX. Nhóm phân tích của KBSV cho biết:” Phòng dịch vụ tài chính của Vietnam Electric Equipment Co., Ltd.

Đồng thời, Nghiên cứu của SSI tin rằng cổ phiếu của TPBank là thành viên lớn nhất. Mã này có thể chiếm 1,71% trong rổ, có nghĩa là VFMVN30 sẽ mua 4,4 triệu cổ phiếu.

Cấu trúc này sẽ tạo ra một làn sóng mới của nhiều hàng tồn kho thành phần. . Theo tính toán của BVSC, trọng lượng của một số cổ phiếu chính trong rổ đã thay đổi đáng kể. Sở hữu giảm 0,81%, VIC giảm 0,52% và EIB tăng 1,73%, vượt tỷ lệ KHD. Theo tài sản của ETF mô phỏng chỉ số VN30 (bao gồm VFMVN30 và KIM KINDEX Vietnam VN30), tác động của dòng tiền đối với cổ phiếu là khoảng 410 triệu USD. — Giá Giá trị thị trường của chỉ số VN30 dựa trên số lượng cổ phiếu trên thị trường (thả nổi), do đó khắc phục những thiếu sót cơ bản của chỉ số VN khi loại trừ cổ phiếu. Quyền bỏ phiếu bị hạn chế, và các cổ đông nội bộ, cổ đông chiến lược và đại diện vốn nhà nước không có khả năng giao dịch cổ phiếu.

Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, nó đáp ứng yêu cầu của VN30. Các cổ phiếu này có tính thanh khoản cao nhất, vì vậy giá của các cổ phiếu trong rổ này phản ánh tốt nhất mối quan hệ giữa cung và cầu, do đó hạn chế việc định giá các cổ phiếu có thanh khoản kém thường xảy ra. Để hạn chế tác động quá mức của cổ phiếu, VN30 giới hạn mức độ tiếp xúc tối đa của cổ phiếu ở mức tối đa là 10%.

    Leave Your Comment Here