Một công ty chứng khoán khác đã bị phạt vì đưa ra một khoản tiền gửi không tuân thủ

Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước vừa quyết định phạt 100 triệu đồng đối với vi phạm hành chính của Công ty chứng khoán Tân Việt do vi phạm quy định kinh doanh tiền gửi chứng khoán từ tháng 11 đến tháng 10/2016. 2/2017. Do đó, công ty cho phép các nhà đầu tư giao dịch ký quỹ của các cổ phiếu niêm yết trong vòng 6 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên.

Đầu tháng 5, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (trước đây gọi là Công ty Chứng khoán Hàng hải) cũng đã bị xử phạt hành chính. Số tiền là 125 triệu đồng Việt Nam. Theo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia, KB Việt Nam đã ủy quyền cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ số tiền theo quy định.

Minh Sơn

    Leave Your Comment Here