Ủy ban quản lý vốn sẽ nhận cổ tức 2 nghìn tỷ đồng từ Xăng dầu

Tập đoàn Xăng dầu đang chuẩn bị trả cổ tức trước 20% vào năm 2019, tương đương 2.000 đồng mỗi cổ phiếu. 10% cổ tức còn lại sẽ được trả cho các cổ đông trước khi kết thúc đại hội thường niên dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào tháng Sáu.

– Do đó, Xăng dầu sẽ chi hơn 2,3 nghìn tỷ đồng. Phát hành hơn 1,17 tỷ cổ phiếu PLX. Theo cơ cấu cổ phần hiện tại, Ủy ban quản lý vốn quốc gia nắm giữ 84% cổ phần của Petrolimex, tương đương với số tiền khoảng 2 nghìn tỷ đồng sẽ được nhận sau khi trả cổ tức vào ngày 27 tháng 4. Sở hữu 8,8% cổ phần, cổ đông lớn khác JX Nippon sẽ nhận được hơn 200 tỷ đồng, phần còn lại sẽ được trả cho các cổ đông thiểu số khác. — Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt của Gasimex 2019 bằng 30% của năm 2017, so với năm 2018 Mức tăng hàng năm xấp xỉ 4%.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Xăng dầu vượt mức 4,77 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2019, tổng lợi nhuận chưa phân phối của công ty là gần 4.950 tỷ đồng. Vào cuối ngày 17 tháng 3, mỗi cổ phiếu PLX là 39.350 đồng. Tuy nhiên, giá cũng giảm gần 30% so với đầu năm và gần 20% kể từ ngày 9 tháng 3, khi thị trường chứng khoán có sự sụt giảm lớn nhất trong 19 năm. Dưới ảnh hưởng của Covid-19, giá dầu thô trên thị trường quốc tế đã giảm mạnh, và tồn kho dầu và khí tự nhiên, bao gồm cả PLX, đã giảm.

Do ảnh hưởng của căn bệnh này, hội đồng quản trị của Petrolimex cũng quyết định tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 6 thay vì tháng 4 như thường lệ.

Anh Minh

    Leave Your Comment Here