VCH dự kiến ​​sẽ mất 32,5 tỷ đồng Việt Nam mà không trả cổ tức

Tổng công ty đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng Vinaconex, Đại hội đồng cổ đông thường niên (mã VCH) đã thông qua kế hoạch kinh doanh hàng năm, sẽ không trả cổ tức trong năm 2012.

– Cụ thể hơn, VCH bị lỗ 30,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Công ty dự kiến ​​sẽ mất 2,1 tỷ đồng trong 6 tháng qua. Ngoài ra, VCH chưa chấp thuận đơn từ chức của hai thành viên hội đồng quản trị là Ruan Wenxiong và Lương Thị Nhung. Hai thành viên Ban kiểm soát, Trần Mạnh Khôi và Vũ Thị Thành, đã từ chức, nhưng không được hội đồng quản trị phê duyệt.

    Leave Your Comment Here