Nhiều công ty niêm yết không được kiểm soát bởi Ủy ban Chứng khoán

Các công ty niêm yết là ba loại công ty cổ phần: công ty chào bán công khai, công ty niêm yết và ít nhất 100 cổ đông (không bao gồm các nhà đầu tư chuyên nghiệp). Và vốn đăng ký đạt hoặc vượt quá 10 tỷ đồng.

Điều 2 và Điều 25 yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải đăng ký với Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước (SSC) trong vòng 90 ngày kể từ ngày trở thành doanh nghiệp đại chúng. Tuy nhiên, nhiều công ty đã trở thành công ty niêm yết, nhưng chưa đăng ký với Ủy ban Chứng khoán.

Ví dụ, Công ty TNHH Xuất khẩu Thực phẩm Đông Kiều có số vốn 40 tỷ dinar và có hơn 1.300 cổ đông, nhưng chưa đăng ký tại nơi công cộng. Ủy ban doanh nghiệp và chứng khoán. Đây là một công ty hạn chế quyền của các cổ đông. Các cổ đông được yêu cầu tại thời điểm đó phải có ít nhất 15.000 cổ phiếu để tham dự cuộc họp cổ đông. Cũng không có phần thông tin cổ đông trên trang web của công ty, và cũng không tiết lộ thông tin theo quy định công bố thị trường chứng khoán.

Một trường hợp khác là Công ty Cổ phần Khoáng sản và Hoa Kỳ. Qinghe Capital (Minexco) có vốn đăng ký 140 tỷ đồng và là một doanh nghiệp đại chúng kể từ năm 2009. Tuy nhiên, Minexco vẫn chưa được đưa vào danh sách các doanh nghiệp đại chúng do Ủy ban Chứng khoán phát hành. Hoặc Viwaseen 6 có số vốn 15 tỷ đồng, có hơn 100 cổ đông và chưa được đăng ký là công ty niêm yết.

Cách đây rất lâu, công ty niêm yết không đăng ký hoặc tiết lộ thông tin không đầy đủ. Số lượng cổ đông ít hơn 100, và công ty không còn là công ty niêm yết. Trong trường hợp này, cả cơ quan quản lý và các cổ đông đều không biết.

Ví dụ, Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Tư vấn Tài nguyên và Môi trường của TECOS có số vốn 21 tỷ euro. Đồng, viết hoa năm 2006. Từ vốn hóa đến năm 2011, TECOS có khoảng 200 cổ đông và trở thành một công ty niêm yết, nhưng nó không được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán, vì vậy trang web thiếu thông tin. Gần đây, số lượng cổ đông của công ty đã giảm xuống dưới 100. Một số cổ đông khó chịu vì công ty chưa đăng ký một công ty niêm yết và không tiết lộ tất cả thông tin. .

Theo Điều 9 của Nghị định số 85/2010 / ND-CP về Xử phạt hành chính trong Khu vực thị trường chứng khoán và chứng khoán, các công ty vi phạm các yêu cầu đăng ký của các công ty niêm yết sẽ bị phạt. Cảnh báo áp dụng sau 1 tháng chậm trễ, nếu chậm trễ hơn 1 tháng đến 12 tháng, sẽ bị phạt từ 10 đến 10 triệu đồng, nếu không chậm trễ, sẽ bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng. Tài liệu đã không được gửi hoặc gửi hơn 12 tháng sau thời hạn, hoặc tài liệu có chứa thông tin sai lệch. Tuy nhiên, do thiếu nhân lực, việc kiểm tra và xử phạt của Ủy ban Chứng khoán bị hạn chế.

    Leave Your Comment Here