Nhiều công ty trả cổ tức cao

Công ty cổ phần máy móc và khai thác mỏ Hà Giang (HGM) tuyên bố sẽ trả cho cổ đông của mình cổ tức bằng tiền mặt thứ hai với lãi suất 70% (một cổ phiếu sẽ nhận được 7.000 đồng).

Không có quyền nhận 6/11 vào ngày giao dịch. Ngày thanh toán cổ tức là ngày 22 tháng 11. Trước đây, HGM đã trả trước 30% khoản thanh toán tiền mặt đầu tiên. Do đó, tổng cổ tức mà cổ đông HGM nhận được là 100% / mệnh giá, tương đương 10.000 đồng. Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của HGM là 101,25 tỷ đồng, và vốn đăng ký là 63 tỷ đồng.

Trong trường hợp kinh tế khó khăn, ngoài HGM, một số công ty luôn trả cổ tức cao. Ví dụ, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hà Nội (HCI) đã trả cổ tức đầu tiên của năm 2012 với giá bằng tiền mặt là 50% và có kế hoạch trả cổ tức 10% cho lần thứ hai; Tổng công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) vào năm 2012 Ba cổ tức đã được trả, với tổng cổ tức là 50%, Công ty Thủy điện Gloria (GHC) đã tăng 30% cổ tức đầu tiên vào ngày 17 tháng 9, Công ty Cổ phần Đường Sóc Trăng sẽ trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 30% Cổ tức bằng tiền mặt, Công ty Đường Ninh Hóa (NHS) trả cổ tức bằng tiền mặt 30%.

    Leave Your Comment Here