Cổ đông nội bộ ELC, PXL và LCG “quên” tiết lộ thông tin

PXL: Hội đồng quản trị không thể bán 27.005 cổ phiếu

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về các giao dịch nội bộ của các cổ đông, nhưng không truyền đạt kết quả. Tổng cộng có 3 cổ đông nội bộ trao đổi cổ phần tại 3 công ty khác nhau, 2 trong số đó đã đưa ra thông báo kịp thời, trong khi công ty kia chưa thông báo.

Cụ thể hơn, hội đồng quản trị và giám đốc điều hành của ông Pan Qingtu, anh trai ông Pan Jiantang (chủ tịch) Tổng công ty đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (ELC) đã báo cáo kết quả giao dịch vào ngày 8/8. So với quy tắc, nó bị trì hoãn 10 lần. Trong khi đó, anh trai của ông Phạm Tất Thành, thành viên hội đồng quản trị của Công ty đầu tư xây dựng dầu khí Idico (PXL), ông Phạm Trung Thục, cũng công bố kết quả giao dịch vào ngày 5/11. -Chỉ là trường hợp của ông Vũ Công Hùng, thành viên hội đồng quản trị và tổng giám đốc của Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG), không công bố bất kỳ thông tin nào về giao dịch. Vào ngày 2 tháng 10, ông Hồng đã bán 23.140 cổ phiếu LCG, nhưng không có báo cáo nào được gửi đến Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

    Leave Your Comment Here