HU3 bán 500.000 cổ phiếu HUD8

Vào ngày 25 tháng 9, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3) đã thông báo trên trang web của công ty rằng họ đang hoàn tất việc thoái vốn HUD8.

Do đó, vào ngày 24 tháng 9, Ủy ban đấu giá HU3 đã tiến hành bán đấu giá. HU3 đã bán đấu giá 500.000 cổ phần (tương đương HU3) do HU3 nắm giữ trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị và Nhà ở HUD8 (công ty con của tập đoàn) 10% vốn của HUD8). HUD). Dựa trên kết quả này, HU3 đã rút toàn bộ tiền của HUD8 như một phần của chính sách tái cấu trúc danh mục đầu tư của Tập đoàn HUD.

Giá trúng thầu là 10.100 đồng. Do đó, HU3 đã rút vốn và sở hữu 5,05 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính cuối quý II, giá gốc khoản đầu tư vào HUD8 là 5 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp tạm thời (không bao gồm chi phí được khấu trừ) là 50 triệu đồng.

    Leave Your Comment Here