15 tuổi có thể mở tài khoản chứng khoán

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch chứng khoán vừa được Bộ Tài chính công bố, người được phép mở tài khoản giao dịch chứng khoán là người đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự. . Đối với những người từ 15 đến dưới 18 tuổi, việc mở tài khoản phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Đây là lần đầu tiên Bộ Tài chính quy định độ tuổi mở tài khoản chứng khoán. hợp đồng. Trước đó, trong thông tư hướng dẫn giao dịch ban hành cuối năm 2015, Bộ không đề cập đến điều khoản này và chỉ yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để nhận biết khách hàng. tài khoản. Ảnh: Quỳnh Trân .

Ngoài ra, nhà đầu tư được phép mở nhiều tài khoản, nhưng mỗi công ty chứng khoán chỉ được mở một tài khoản giao dịch và một tài khoản ký quỹ. Nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với Công ty Đăng ký và Thanh toán Chứng khoán Việt Nam (nay là Cơ quan Đăng ký Chứng khoán Việt Nam). Ngày càng có nhiều người tham gia chứng khoán. Luật Chứng khoán có hiệu lực từ đầu năm 2021 xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là thể nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, với giá trị đăng ký giao dịch tối thiểu là 2 tỷ USD. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty hoặc tổ chức niêm yết có vốn cổ phần thực tế vượt quá 100 tỷ đồng, người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán cũng được coi là nhà ở. Đầu tư chuyên nghiệp.

Theo đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, việc xác định nhằm thúc đẩy sự phát triển của các nhà đầu tư chuyên nghiệp và đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đến cuối năm nay, số lượng nhà đầu tư vào thị trường này sẽ đạt 3% dân số và sẽ tăng lên 5% vào năm 2025.

Hiện tại, khối lượng giao dịch chứng khoán đang hoạt động trên 2,53 triệu. Tài khoản quốc gia và 33.600 tài khoản nước ngoài. Số lượng cửa hàng mới mở trong bảy tháng đầu tiên là khoảng 200.000.

    Leave Your Comment Here