Apple tăng giá iPhone và iPad của Đức để thu phí mới

Phí cấp phép mới ở Đức buộc các nhóm định giá iPhone và iPad – thành viên của hiệp hội thương mại Bitkom, bao gồm Apple, phải trả 5 euro (5,43 đô la) cho mỗi điện thoại thông minh và 7 euro cho mỗi máy tính bảng được bán ở Đức (US $ 7, 6). Các công ty không phải là thành viên của Hiệp hội Bitkom phải trả lần lượt 6,25 euro (6,79 đô la) và 8,75 euro (9,5 đô la). Tại Apple Store ở Đức, giá mới, giá của iPhone 6s, iPhone 6s Plus và iPhone 5s đã tăng thêm 5 euro (5,43 USD). Các thiết bị khác, chẳng hạn như iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 2 và iPad Pro, đã tăng thêm 8 euro (8,69 USD).

Phí giấy phép được giới hạn cho các thiết bị này. Được sản xuất và nhập khẩu vào Đức. Do đó, thị trường bên ngoài Đức sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá.

    Leave Your Comment Here