Ngân hàng Việt Nam hy vọng sẽ tăng vốn bằng cách giữ lại ba năm thu nhập

Cách đây vài ngày, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121 bổ sung, bổ sung Nghị định số 91, đồng thời bổ sung các ngân hàng thương mại có trên 50% vốn đại chúng vào danh sách công ty nhà nước tiếp tục đầu tư để duy trì vốn. Vốn cổ phần, phần vốn góp. Đây là cơ sở pháp lý để các ngân hàng đại chúng giữ lại lợi nhuận hoặc chia cổ tức, chứ không phải trả cổ tức bằng tiền mặt cho ngân sách trong vòng vài năm. Lấy ý kiến ​​cổ đông về kế hoạch tăng vốn cổ phần bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận để lại năm 2017, 2018 và 2019. Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông là ngày 5 tháng 11 và cho đến ngày 23 tháng 11, ngân hàng sẽ ngừng nhận ý kiến. Việc tăng vốn điều lệ đã khiến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng Việt Nam bị hạn chế bởi quy tắc tỷ lệ. Bảo mật tài chính. Đây cũng là vấn đề được cổ đông ngân hàng quan tâm trong thời gian qua. Do đó, các quy định mới đã tạo tiền đề cho các ngân hàng Việt Nam xây dựng kế hoạch tăng vốn đăng ký để tăng tỷ lệ an toàn vốn và tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong tương lai. Nắm giữ 64,46% trong tổng số 2,4 tỷ cổ phiếu của Ngân hàng Việt Nam. Ba cổ đông nước ngoài lớn là MUFG Bank, IFC Capitalization Fund và International Finance Corporation lần lượt nắm giữ 19,7%, 3,35% và 1,64% cổ phần. Công đoàn VietinBank nắm 1,15% và gần 9,7% còn lại thuộc về các cổ đông khác

    Leave Your Comment Here