Đăng ký để giao dịch với các cổ đông lớn của SVS

Công ty cổ phần Cuu Long Dream House (DHMC), cổ đông chính của Sunway Securities United (SVS), đã công bố một giao dịch chứng khoán. Cụ thể hơn, từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12, DHMC đã ký thỏa thuận bán tất cả 784.220 cổ phiếu SVS để giảm sự tham gia. Những cổ phiếu này tương đương với 5,81% cổ phần SVS. Các phương thức giao dịch dự kiến ​​bao gồm thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện nay, ông Đặng Đức Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SVS, vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của DHMC. Vào cuối phiên 20/11, cổ phiếu của SVS là 2.900 đồng.

Các cổ đông của Sao Việt Securities vừa phê duyệt việc rút tiền môi giới và dịch vụ tiền gửi. Công ty cũng đã phê duyệt kế hoạch tổ chức lại.

    Leave Your Comment Here