Vietnam Telecom hy vọng sẽ trả cổ tức trong ba năm

Những thông tin trên được ông Nghiêm Xuân Thành giới thiệu tại cuộc họp đánh giá ngành ngày 2/1. Cụ thể hơn, Ngân hàng Viễn thông Việt Nam đề xuất duy trì lợi nhuận và trả cổ tức ít nhất 70% từ năm 2018 đến 2020. Do đó, vốn nhượng quyền của Ngân hàng Viễn thông Việt Nam sẽ tăng thêm ít nhất 25,9 nghìn tỷ đồng. -Vietad tăng vốn cuối cùng bằng cách phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu vào năm 2016, khi tăng 9,30 nghìn tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu miễn phí với tỷ lệ 35%. Ba năm sau, Ngân hàng Viễn thông Việt Nam không còn phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và chỉ trả cổ tức 8% bằng tiền mặt, trong khi vốn ưu đãi vẫn ở mức 359,777 tỷ đồng. Đầu năm 2019, Ngân hàng Viễn thông Việt Nam được ủy quyền tăng 3% vốn bằng cách bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài lên gần 37,1 nghìn tỷ đồng Việt Nam – Không chỉ các ngân hàng Việt Nam, các ngân hàng đại chúng khác cũng đề xuất tăng vốn bằng cổ phiếu. Bỏ phiếu và các tùy chọn khác.

Phan Đức Tú, Chủ tịch của Siemens, đề xuất với chính phủ xem xét tăng vốn cổ phần sau khi bán thành công cổ phần cho đối tác nước ngoài KEB Hana Bank. Ông cũng đề nghị rằng thủ tục phát hành cổ phiếu cho các cổ đông và nhân viên hiện tại nên đơn giản hơn.

Ông Lê Đức Thơ, Chủ tịch của Ngân hàng cho biết, việc tăng vốn của thu nhập giữ lại theo phương pháp tính toán sau: Cách tính này chỉ có thể đáp ứng 1/3 mức tăng. Nhu cầu của ngân hàng. Do đó, trong khi gây quỹ và duy trì lợi nhuận, Ngân hàng Việt Nam sẽ cần phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý để xây dựng kế hoạch tài trợ mới. Nếu vốn không thể tăng lên và một cơ chế cụ thể được thông qua, các ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong tăng trưởng tín dụng. Do đó, ông cho rằng nên bổ sung vốn theo kế hoạch đã nộp.

– Vấn đề lớn nhất của bốn ngân hàng đại chúng trong quá khứ là không tăng vốn, điều này sẽ ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của an toàn vốn. (RCA) đạt mức ủy quyền và có thể hạn chế tăng trưởng tín dụng. Ruan Xihong, phó thống đốc Ngân hàng Quốc gia, từng nói rằng theo quy định của Thông tư số 41 và Basel II, RAC của bốn ngân hàng “gần với mức cho phép”. Cần phải đảm bảo cung cấp đủ vốn cho nhóm ngân hàng này. Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Lê Minh Hùng cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ra lệnh sửa đổi Nghị định số 91 để tăng vốn của bốn ngân hàng. Sau khi đệ trình nghị định sửa đổi lên chính phủ, Ngân hàng Quốc gia sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về tài chính của Ngân hàng Viễn thông Việt Nam, Ngân hàng Việt Nam và Công ty TNHH. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp 100%, năm nay chính phủ đã quyết định nộp ngân sách cho Quốc hội để gây quỹ cho ngân hàng.

    Leave Your Comment Here