Vinalines nắm giữ hơn 500 tỷ đồng

Việc Vinalines chưa bán được 400.000 cổ phiếu Công ty vận tải biển VSC đã rơi vào tình trạng khó khăn trong thời gian qua. Quá trình đầu tư vốn ồ ạt dẫn đến kinh doanh khó khăn, chi phí lãi vay tăng cao khiến công ty khó tìm ra lối thoát.

Dưới nền tảng của thị trường chứng khoán, những khó khăn trong ngành vận tải biển đã nảy sinh. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng giảm. Đang ở thế yếu và liên tục mất điểm khiến thị giá xuống dốc.

Theo thống kê, Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) hiện đang nắm giữ hơn 168,5 triệu cổ phiếu. Vận tải, cảng và các doanh nghiệp liên quan. Trong nhiều công ty, Vinalines chiếm ưu thế.

Vinalines nắm giữ hơn 51% cổ phần: VST, VOS, DDM, DXP, và VNA là 5 công ty có tỷ trọng lớn nhất của Vinalines. Ngoại trừ việc DXP có giá 26.000 đồng, gấp 2,6 lần mệnh giá, thì giá cổ phiếu của 4 công ty VST, VOS, DDM và VNA đều trên 3.000 đồng / cổ phiếu.

Vinalines sở hữu trên 25% cổ phần: VSG, China, TJC, SSG, Vinalines sở hữu hơn 25%. Đại hội kết thúc vào ngày 4/9, VSG chỉ còn 1100 đồng / cổ phiếu.

Trong số 18 công ty niêm yết, chỉ có DXP, VSC và SFI là có EPS cao hơn thị trường chung. Lãi lỗ của hầu hết các trường khác không đáng kể. Thậm chí, nhiều công ty rơi vào tình trạng nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục hoặc thua lỗ liên tục, như SSG, VSG …—— Giá trị đầu tư ban đầu không phải là con số. Được công bố, nhưng thị giá hiện tại của các công ty do Vinalines đầu tư đã xuống mức thấp hơn. Tính theo giá trị thị trường, giá trị khoản đầu tư vào 18 công ty mới vượt 580 tỷ đồng. TTVN cho biết bình quân mỗi cổ phiếu là 3.700 đồng.

    Leave Your Comment Here