Tiêu đề áp dụng cho thông tư mới 7/18

Theo dữ liệu từ Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước, sau 4 năm thực hiện, Thông tư 50 ban hành năm 2009 cho thấy có những thiếu sót cần phải khắc phục. Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87, đã thực hiện một số cải tiến để hướng dẫn thương mại điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông báo chính thức bắt đầu vào ngày 15 tháng 8. – Một trong những nội dung mới được triển khai trong Thông tư số 87 là phạm vi điều chỉnh đối với việc đăng ký và giao dịch chứng khoán trên thị trường. Hai công ty giao dịch trên Upcom. Đồng thời, các trang web và hệ thống nhắn tin của các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến phải được chứng nhận bằng chứng thư số.

Trong các chứng chỉ này, các công ty và nhà đầu tư đã được lựa chọn tích cực. Sử dụng từng loại chữ ký số và chứng chỉ số trong giao dịch mua bán trực tuyến. Ủy ban khuyến nghị các nhà đầu tư sử dụng chứng chỉ kỹ thuật số công cộng để giao dịch.

Về các điều kiện để cung cấp các giao dịch trực tuyến, công ty chứng khoán phải là thành viên và kết nối với hệ thống giao hàng. Dịch thuật giao dịch chứng khoán. Nếu hoạt động bị đình chỉ do chấm dứt tư cách thành viên hoặc sự kiểm soát đặc biệt của ủy ban, công ty môi giới không có quyền cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Về thủ tục, để đơn giản hóa và tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên của mình, Thông tư 87 đã rút ngắn thời gian phê duyệt dịch vụ giao dịch trực tuyến từ 45 ngày xuống còn 35 ngày.

Thông tin trên hệ thống báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Các công ty môi giới được phê duyệt cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến phải nộp báo cáo hàng năm cho Ủy ban châu Âu về hoạt động này vào tháng 1. Ngày 31 của năm thứ hai.

    Leave Your Comment Here