Cổ tức 60% khi giao dịch cố định

Trong bốn tháng đầu năm, trong số 700 công ty niêm yết, khoảng 20 công bố thanh toán cổ tức năm 2012 dưới dạng cổ tức bằng tiền mặt.

Hiện tại, khoản thanh toán cao nhất là Công ty Cổ phần Máy và Khoáng sản H Giang Giang (mã thị trường: HGM), chiếm 120%, vượt mức ước tính ban đầu là 20%. Mỗi cổ phần nắm giữ sẽ nhận được 12.000 đồng. Năm 2012, doanh thu và các mục tiêu trước thuế của công ty đã vượt kế hoạch lần lượt là 14,3% và 43,95%.

* Xem thêm: Danh sách khủng hoảng của các công ty cổ tức ‘

Năm 2011, cổ phiếu của công ty khai thác mỏ khổng lồ được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội cũng là những người trả cổ tức lớn nhất, chiếm 80% cổ tức.

Khoản thanh toán cuối cùng chưa được phê duyệt trong năm nay, cổ tức tối thiểu đã thỏa thuận tại cuộc họp cuối cùng là 50%. Do đó, các cổ đông đã nắm chắc khả năng chấp nhận 5.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Công ty đã đặt mục tiêu 158 tỷ đồng và 75,6 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2013, nhưng chưa được các cổ đông chấp thuận. Tán thành. Cuối cùng, các mục tiêu này phải được điều chỉnh thành 168 tỷ đồng và 120 tỷ đồng. Đây cũng là một doanh nghiệp hiếm hoi trên 2 tầng và giá cổ phiếu của nó vượt quá 100.000 đồng.

Nhiều công ty trả cổ tức cao. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã giao dịch chứng khoán: ABT) đã rút mạnh 66 tỷ đồng từ khoản lợi nhuận này để chia sẻ hoạt động kinh doanh. Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 79,11 tỷ đồng. Cổ tức được chia cho các cổ đông tương đương với 60%. So với các quỹ phát triển sản xuất, phân bổ tài chính và phúc lợi, đây cũng là danh sách có thu nhập cao nhất và thu nhập của nông dân hợp tác chia cho hàng trăm triệu đến gần 8 tỷ biến động. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 8,77 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả cổ tức năm 2013.

Công ty có kế hoạch trả cổ tức từ 40% đến 60% trong năm nay. Đặng Kiệt Tường, chủ tịch và giám đốc điều hành của hội đồng quản trị, cho biết vì công ty đang hoạt động tốt nên cần chia cổ tức cao cho các cổ đông để mọi người có thể nhiệt tình hỗ trợ và hỗ trợ công ty. Đại diện trưởng cho biết: “Mặc dù phần lớn lợi nhuận được sử dụng để trả cổ tức, dòng tiền của công ty vẫn tốt và có thể chi trả cho các hoạt động kinh doanh trong tương lai gần, nhưng không thiếu.” Hiện tại, cổ phiếu của ABT đang giao dịch ở mức 40.000 đồng.

Nhiều đơn vị khác cũng đã trả cổ tức 45% đến 60% trong năm 2012, như công ty trách nhiệm hữu hạn Công viên nước Đầm Sen (DSN) Khánh Hội, Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG).

Trái ngược với xu hướng của một loạt các công ty trốn tránh và bỏ qua hoặc giảm tỷ lệ cổ tức trong mùa cao điểm. Năm nay, nhiều công ty đã rất ngạc nhiên khi chủ động tăng cổ tức cao hơn kế hoạch ban đầu.

Trong lĩnh vực phân bón, phân bón hóa học và hóa dầu, nó chiếm thị phần lớn (thị trường chứng khoán mã: DPM). Nó đã chấp thuận phân phối cổ tức 45% vào năm 2012 thay vì 25% theo kế hoạch, là 4.500 đồng. Năm 2012, lợi nhuận sau thuế của Urea Phu My là 3,016 tỷ đồng, đạt 169% kế hoạch.

Tại cuộc họp của Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk-SARL) vào ngày 4 tháng 3, hội đồng quản trị cũng đã thông qua việc tăng tỷ lệ cổ tức thứ hai từ 10% lên 18%, đưa cổ tức hàng năm lên 38% hoặc 3.800 mỗi cổ phiếu dong .

Do đó, tỷ lệ cổ tức của Vinamilk trong năm 2012 là 38% thay vì 30% đại hội cổ đông vừa qua. Hiện tại, giá cổ phiếu của SARL là 124.000 đồng Việt Nam. Vinamilk sở hữu 834 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Do đó, việc trả cổ tức cho giai đoạn 2 năm 2012 là khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng. Năm 2012, doanh thu của Vinamilk vượt 2,7 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 5,81 nghìn tỷ USD, tăng 38% so với năm 2011 và hơn 24% so với kế hoạch. Năm nay, mục tiêu tăng trưởng do ban giám đốc đặt ra thấp hơn trước, với lợi nhuận sau thuế là 6,23 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. — Tại Đại hội đồng cổ đông của PV GAS, các cổ đông đã đồng ý phê duyệt kế hoạch chi phí, chiếm khoảng 57,5% lợi nhuận sau thuế được chia trong năm 2012 để trả cổ tức 30%. Tỷ lệ cổ tức cao hơn 20% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của GAS năm 2012 đạt 10.101 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2011. Năm 2013, công ty dự kiến ​​doanh thu 5,557 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 7,693 tỷ đồng và cổ tức 20%. Giá cổ phiếu GAS hiện là 55.000 đồng.

Chủ tịch ông Đỗ Khang Ninh cho biết GAS tăng cổ tức 10%, vì lợi nhuận tăng đáng kể và vượt kế hoạch nên chi phí cổ tức đã tăng. Ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc điều hành SJC Securities cho biết, đối với các cổ đông , Đây là điều đúng đắn.

Tình hình cổ tức năm 2012 là điều đáng nói. Do tình hình kinh tế khó khăn, cộng với tỷ lệ cổ tức của công ty trên 15% là rất cao.

2012, “ua “là một ngân hàng có cổ tức rất thấp, dưới 7% so với ngân hàng ACB. Ngược lại, tỷ lệ tiết kiệm ngân hàng cao hơn 6% một chút. Do đó, cổ tức từ các công ty khác cao hơn cổ tức ngân hàng được coi là khoản đầu tư hấp dẫn .– – Xu hướng của các nhà đầu tư là bây giờ họ có xu hướng chấp nhận cổ tức bằng tiền mặt thay vì cổ phiếu. Vì việc trả cổ tức bằng cổ phiếu là rủi ro, dòng tiền của công ty có thể gặp vấn đề. Mặt khác, sự biến động của giá cổ phiếu trên sàn là không đều, dẫn đến Giá trị danh mục đầu tư của cổ đông đã giảm.

    Leave Your Comment Here