Vietnam Airlines hoàn tất việc bán cổ phiếu Techkut

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả đấu giá Vietnam Airlines tại Techkut. Do đó, hơn 24 triệu cổ phiếu TechBank do Vietnam Airlines nắm giữ đã được chuyển nhượng thành công cho 3 nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, danh tính của các cổ đông này chưa được ngân hàng công bố.

Trong số đó, khối lượng đặt hàng cao nhất là 12,1 triệu cổ phiếu, trong khi khối lượng đặt hàng thấp nhất là 5 triệu cổ phiếu. Giá thầu trung bình trên mỗi cổ phiếu đạt 10.800 đồng.

Trước đây, Vietnam Airlines cũng đã cung cấp cho cổ phiếu TechBank kế hoạch thực hiện kế hoạch thoái vốn ngoài ngành theo yêu cầu của Thủ tướng, nhưng không thành công. việc làm. Công ty là một trong những cổ đông sáng lập của Techkut, với tỷ lệ sở hữu ban đầu gần 20%, nhưng nó giảm dần theo thời gian. Cuối tháng 9/2012, Vietnam Airlines cũng đã rút đại diện ông Trần Thanh Hiền ra khỏi TechBank.

Tường Vi

    Leave Your Comment Here