Thị phần môi giới vòi dao động ít

Trong quý đầu tiên của năm 2013, tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, thị phần của các nhà môi giới chứng khoán và chứng chỉ quỹ không thay đổi nhiều, và những gương mặt quen thuộc như HSC, SSI hay ACBS đã gặp phải. Chỉ có Chứng khoán Phương Nam không duy trì top 10 trong ba tháng đầu và phải bán nó cho Bảo Việt Securities, người đã rời khỏi top ten năm 2012.

– STT

Tên công ty

Tên ngắn-Thị phần-Q1 / 2013-Position-Q1 / 2012-1

Chứng khoán TP.HCM-HSC

13.82 %

2

2

Chứng khoán Sài Gòn

SSI

10,66%

1

3 — Chứng khoán ACB

ACBS – –6,73%

3

4

Chứng khoán Việt Capital

VCSC

5,9% – 5

5

Chứng khoán gián tiếp- -VNDS- — 5,1%

10

6

Chứng khoán MayBank Kim Eng — MBKE – 4,67%

4

7

Chứng khoán MB — -MBS

4,65%

7

8

Chứng khoán FPT

FPTS

4,21%

– 9- — Rong Chứng khoán Việt Nam

VDSC

3,23%

6

10

Chứng khoán Baoyue

BVSC

3.03%

Tiếp tục dẫn đầu Chứng khoán Hồ Chí Minh HCM (HSC) tiếp tục tăng trưởng gần 4% trong quý 1/2013. Đồng thời, Chứng khoán Sài Gòn giảm nhẹ 1,08%, nhưng vẫn đứng thứ hai. Công ty chứng khoán Baoyue tham gia tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, tăng 2 đơn vị so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm hơn một nửa tổng thị phần của các hoạt động khác. Chứng khoán MB đứng thứ hai, nhưng thị phần của công ty vẫn gấp khoảng 3 lần so với Bao Yue Securities.

STT-Tên công ty-Tóm tắt — Thi Phần I / 2013

1

Chứng khoán Bao Yue

BVSC

68,3%

2

Chứng khoán MB

MBS

19,8%

3

Chứng khoán Việt Nam Ngân hàng thịnh vượng

VPBS

5,42%

4

Sở giao dịch chứng khoán HCM

HSC

5.07%

5- — Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội

SHS

1.2%

6

Chứng khoán Việt Nam Ngân hàng phát triển đầu tư

BSC

0,001%

7

Chứng khoán ACB

ACBS

0,001% – Tường Tường

    Leave Your Comment Here