Cổ phiếu bị phạt gần 1 tỷ đồng

Theo Ủy ban Chứng khoán (UBCK), trong khoảng thời gian từ 1/4 đến 24/12/2010, ông Nguyễn Văn Vinh, bà Thái Thúy Tuyết Ngân và bà Đỗ Thị Thanh Thúy (cả hai sống tại Hồ (Thành phố Chí Minh ) Tổng cộng có 24 tài khoản được đặt tên theo tên của họ và các tên khác được sử dụng để mua và bán cổ phiếu MKV. Các giao dịch này khiến giá cổ phiếu dao động từ 11.400 đến điểm cao nhất vào giữa tháng 8 ở mức 77.000 đồng. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của vi phạm, Ủy ban Chứng khoán đã kết luận rằng ông bà nói trên đã vi phạm Điều 4, khoản 9, Luật Chứng khoán và được yêu cầu nộp tổng số tiền phạt là 900 triệu đồng. Tiền phạt cho mọi người (300 triệu đồng) cũng là số 85/2010. Đây là lần đầu tiên SSC thực hiện biện pháp xử phạt này.

Trước đó, vào cuối năm 2010, Ủy ban Chứng khoán cũng đã phát hiện ra “tài xế” hành vi AMV và áp đặt 250 triệu Việt Nam tương ứng. Khiên tốt. Mọi người. -Nhà Minh

    Leave Your Comment Here