Công ty chứng khoán phải thiết lập dịch vụ quản lý rủi ro

Theo dự thảo hệ thống hướng dẫn tham vấn đầu tiên của các thành viên thị trường và dự thảo quy định về thực hiện quản lý rủi ro của các công ty chứng khoán, các nhà quản lý của các công ty chứng khoán phải thành lập một cơ quan quản lý rủi ro. Dịch vụ — Đo lường rủi ro hàng ngày theo quy tắc 4-4 — Theo dự thảo quy định, các công ty chứng khoán phải thiết lập một hệ thống quản lý. Bốn cấp quản lý rủi ro: ban giám đốc, ban kiểm soát và hệ thống kiểm soát nội bộ, tiểu ban quản lý rủi ro và bộ phận quản lý rủi ro phải quản lý ít nhất bốn rủi ro chính: rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động.

Đặc biệt, bộ phận có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý rủi ro cao nhất. Hội đồng giám sát và hệ thống kiểm soát nội bộ phải đánh giá độc lập sự tuân thủ, hiệu quả và tính thỏa đáng của hệ thống quản lý rủi ro. Các công ty môi giới phải thành lập một tiểu ban quản lý rủi ro. Dưới bảng. Người đứng đầu ủy ban phải là thành viên hội đồng quản trị hoặc chủ sở hữu của công ty môi giới. Tiểu ban phải bao gồm ít nhất một thành viên hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, nhân viên quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính hoặc kế toán trưởng và nhân viên kiểm soát nội bộ. Tiểu ban quản lý rủi ro chịu trách nhiệm đệ trình các chính sách quản lý rủi ro hàng năm cho ban giám đốc, xây dựng các tiêu chuẩn quản lý rủi ro định tính và định lượng để thúc đẩy quản lý rủi ro thông thường, kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả và hiệu quả của các dịch vụ quản lý rủi ro được quản lý. Ủy ban quản lý rủi ro báo cáo cho ban giám đốc hoặc chủ sở hữu công ty chứng khoán hàng quý về quản lý rủi ro và hành động khắc phục (nếu có).

Hội đồng quản trị phải được thành lập. Bộ phận quản lý rủi ro hoạt động độc lập với các bộ phận chuyên nghiệp khác. Việc bổ nhiệm và bãi nhiệm bộ phận quản lý rủi ro của giám đốc điều hành phải được sự chấp thuận của hội đồng quản trị hoặc chủ sở hữu của công ty môi giới. Người quản lý rủi ro chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá rủi ro hàng ngày của công ty chứng khoán. Người phụ trách bộ phận chuyên nghiệp của một công ty chứng khoán phải chịu trách nhiệm quản lý các rủi ro hàng ngày mà bộ phận của nó phải đối mặt, nó phải đảm bảo rằng bộ phận quản lý tuân thủ các giới hạn rủi ro liên quan. Phòng quản lý rủi ro chịu trách nhiệm đề xuất chính sách quản lý rủi ro cho Giám đốc điều hành và tiểu ban quản lý rủi ro, đề xuất giới hạn rủi ro cho từng bộ phận, đánh giá mức độ rủi ro của bộ phận quản lý rủi ro và dự báo tổn thất thực tế …

Theo dự án, chính sách quản lý rủi ro phải Xem xét và phê duyệt của ban giám đốc. Ít nhất một năm một lần. Hệ thống quản lý rủi ro được thiết lập phải đảm bảo rằng các công ty chứng khoán có khả năng đo lường, giám sát và quản lý các rủi ro chính một cách hiệu quả. Công ty chứng khoán phải đảm bảo rằng quản lý rủi ro được thực hiện theo cách độc lập, khách quan, trung thực và nhất quán, và nó phải được ghi rõ bằng văn bản. Các bộ phận quản lý rủi ro và hoạt động phải được tổ chức riêng biệt và độc lập với nhau, người đứng đầu bộ phận hoạt động không phải là người đứng đầu bộ phận quản lý rủi ro và ngược lại. -Sự tốt hơn không có gì – Từ quan điểm của một thành viên, sau hơn 12 năm kinh doanh trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán mới lần đầu tiên “buộc” các công ty chứng khoán phải thiết lập hệ thống và thiết lập quản lý rủi ro quá muộn. Nhưng đến muộn còn hơn không. Lý do của cái gọi là “bắt buộc” là vì dự thảo quy định không quy định không xử phạt hoặc chậm trễ trong việc thiết lập hệ thống và quản lý rủi ro cho các công ty chứng khoán hoặc không tuân thủ các quy định quản lý có liên quan. Quản lý rủi ro theo quy định.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) nhận thấy rằng các quy định này phải được thực hiện. Nhưng đã quá muộn. Để đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn quản lý rủi ro của các công ty chứng khoán, dự án phải được sửa đổi và có ít nhất 3 nội dung.

Trước hết, thực tế cho thấy rủi ro lớn nhất của một công ty chứng khoán là. Với thời gian trôi qua, các công ty chứng khoán sẽ tiếp tục gặp rủi ro đáng lo ngại, đó là rủi ro khi thực hiện các hoạt động giao dịch ký quỹ (ký quỹ). Nó từng là “vua” trong số các công ty chứng khoán, nhưng ngày nay, các công ty chứng khoán của Saco Bank có nguy cơ bị nghiền nát, và sau các khoản vay dài hạn cao, cho đến nay, gần như không có khả năng thu nợ. Một tỷ khiênVâng, các nhà đầu tư. Để tránh rủi ro này, các quy định đề xuất nên tập trung vào các biện pháp kiểm soát rủi ro cho vay ký quỹ mà các công ty chứng khoán phải tuân thủ.

Thứ hai, nhiều công ty chứng khoán đã cung cấp dịch vụ. Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, nhưng đầy đủ hình thức. Để khắc phục tình trạng này, dự án phải xác định rõ ràng ban giám đốc và trách nhiệm của ban giám đốc để đảm bảo các dịch vụ quản lý rủi ro hoạt động một cách thực sự độc lập và khách quan. — Thứ ba, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Châu Âu chưa bao giờ phàn nàn về sự tuân thủ của nhiều công ty chứng khoán xấu. Do đó, nhiều quy định đã được ban hành, nhưng không có chế tài kèm theo, vì vậy chúng chỉ tồn tại trên giấy. Để ngăn chặn tình huống tương tự xảy ra khi quy định có hiệu lực, nên áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các công ty chứng khoán không có dịch vụ quản lý rủi ro chuyên dụng hoặc không tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định. Các quy định.

“Áp lực đối với công ty chứng khoán”

Ông Nguyễn Minh Minh, Giám đốc Công ty Chứng khoán SHB

Do hoạt động của công ty, chứng khoán tương tự như ngành ngân hàng, bộ phận quản lý rủi ro Có luật pháp và quy định, nhưng nó nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo ra các dịch vụ quản lý rủi ro trong các hoạt động. Do đó, đây là nhu cầu thị trường khách quan để nhanh chóng ban hành các luật và quy định tương tự áp dụng cho các công ty chứng khoán. Nhiều công ty chứng khoán đã thành lập các dịch vụ kiểm soát nội bộ, có chức năng và nhiệm vụ quản lý rủi ro, nhưng thực tế được thực hiện và vẫn còn thiếu hình thức. -Cho chúng tôi hy vọng rằng khi Ủy ban Chứng khoán ban hành và tổ chức các quy định liên quan đến việc thiết lập hệ thống và quản lý rủi ro của các công ty chứng khoán, tình trạng này sẽ dần được khắc phục. Bộ công cụ mới này sẽ làm tăng áp lực lên các công ty chứng khoán, nhưng đến lượt họ, họ sẽ đóng vai trò lành mạnh hơn, từ đó giúp tạo ra các loại công ty chứng khoán mới, mạnh hơn sau quá trình tái cấu trúc.

“” Giày phanh “đã được thêm vào để giúp hoạt động an toàn của các công ty chứng khoán”

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công ty Chứng khoán Maybank Golden British (MBKE)

Quốc tế, thiết lập rủi ro Hệ thống quản lý (như dự thảo quy định) là các công cụ giám sát quan trọng để đảm bảo rằng các công ty chứng khoán hoạt động an toàn và lành mạnh hơn. Trong những năm gần đây, một trong những lý do chính khiến nhiều công ty chứng khoán đưa ra các khoản vay ký quỹ hoặc giao dịch độc quyền là thiếu hệ thống quản lý rủi ro, được coi là một bàn đạp phanh. Giúp các công ty chứng khoán. Duy trì trạng thái hoạt động an toàn.

Kinh nghiệm về hoạt động hiệu quả của bộ phận quản lý rủi ro MBKE cho thấy để nâng cao hiệu quả của bộ phận, điều quan trọng là ủy ban quản lý. Ban giám đốc luôn cam kết tạo ra một môi trường hoạt động độc lập cho bộ phận quản lý rủi ro. Do đó, Dự luật yêu cầu các quy định chi tiết hơn về quản lý các công ty đầu tư và phải đảm bảo các điều kiện để hoạt động độc lập, khách quan và trung thực của các dịch vụ quản lý rủi ro. Nếu công ty chứng khoán hoàn toàn không tuân thủ các quy định, dự án cũng nên bao gồm các quy định về trách nhiệm quản lý của công ty chứng khoán.

    Leave Your Comment Here