Ông Du Hai đã mua 6 triệu cổ phiếu của Vietnam Capital Securities

Ông Toàn Hải, thành viên hội đồng quản trị và tổng giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán Ban Việt (VCI), đã mua 6 triệu cổ phiếu của công ty theo thỏa thuận. Giao dịch được hoàn thành vào ngày 15/7, với tổng giá trị khoảng 145 tỷ đồng, nghĩa là khoảng 24.160 đồng mỗi cổ phiếu.

Ông Hải đã tăng số bất động sản tại đây lên 31,5 triệu cổ phiếu, chiếm 22,82% cổ phần

Tại cuộc họp thường niên, ông Hải được Đại hội đồng của Công ty Chứng khoán Việt Nam ủy quyền nhận cổ phần Tăng tỷ lệ chia sẻ lên 25 – 35% mà không cần chào bán công khai. .

Ông Hai nói rằng các cá nhân và gia đình duy trì tỷ lệ này xấp xỉ. Vào cuối tháng 3, anh ta cần mua thêm cổ phiếu, nhưng anh ta không thể làm như vậy vì các quy tắc mua lại cần phải nắm giữ hơn 25% vốn cổ phần của một công ty niêm yết theo luật chứng khoán. Ngoài ra, về giá cả và giá điều chỉnh theo thị trường, các dịch vụ công cộng là không thực tế.

“Trên thực tế, nhiều công ty đã trích dẫn hoặc đề xuất một giải pháp để miễn trừ quyền chào bán công khai. Trong trường hợp này, tôi có quyền mua số lượng cổ phiếu cần thiết, miễn là thông tin được phát hành trước và sau giao dịch Nó hoàn toàn minh bạch “, ông Hải nói.

Doanh thu theo kế hoạch của Chứng khoán Việt Nam trong năm nay là 1.390 nghìn tỷ dinar. Sự đóng góp của mỗi bộ phận kinh doanh đã bị thiệt hại rất nhiều, với doanh nghiệp môi giới chiếm 40%, kinh doanh đầu tư chiếm 40% và đầu tư kinh doanh ngân hàng chiếm 20%. -Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đã giảm 36% so với 550 tỷ cùng kỳ năm ngoái. VND dựa trên giả định rằng chỉ số VN dao động ở mức 850 điểm. Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt được khoản lãi 30-30 tỷ rupiah. Nếu thị trường chứng khoán lạc quan, nếu một quốc gia tuyên bố thử nghiệm vắc-xin thành công, thì ông Hải tin rằng khả năng đạt được mục tiêu lợi nhuận là rất cao.

    Leave Your Comment Here