Hãy xem danh mục đầu tư của REE

Năm ngoái, cổ phiếu của REE đã cho chúng tôi cảm giác chuyển nhượng đầu tư lớn nhất. Ngoài các công ty được tách ra từ STB và ACB và dần dần tập trung nguồn lực vào TBC, TMP, NBP và giờ là Than Núi (NBC), Than Đèo Nai (TDN). Nếu bạn không tham gia vào REE, bạn có thể thấy sự ngạc nhiên của công ty này. REE rất lặng lẽ tăng tỷ lệ tham gia lên 5% (đây là khu vực loại trừ cổ đông quan trọng và phải tiết lộ thông tin sở hữu trên thị trường chứng khoán), và khi đến lúc, REE chỉ cần mua một lượng nhỏ để trở thành cổ đông lớn .

Trong số ba thương vụ mua lại TBC, TMP và NBP từ năm 2009 đến 2011, cuối cùng, REE đã mua lại và trở thành cổ đông lớn. Gần đây, thị trường đột nhiên tập trung vào cổ phiếu của REE, khi nó bất ngờ mua các anh cả của NBC, TDN và PPC.

Cách thu thập cổ phiếu và sau đó trở thành cổ đông chính của 3 công ty. Nghiệp chướng này cũng vậy Khi REE tuyên bố chỉ mua 30.000 cổ phiếu NBC, 90.000 cổ phiếu TDN và 45.000 cổ phiếu ngành điện PPC, thị trường “sụp đổ”, nhưng bất ngờ tuyên bố trở thành cổ đông lớn. Các cổ phiếu điện và than được mua gần đây của REE có thể là do việc bán 42,14 triệu cổ phiếu tại Ngân hàng Công đoàn Thương mại Sài Gòn Tongtian (STB). Việc thoái vốn của ngân hàng không chỉ mang lại lợi nhuận hơn 250 tỷ đồng cho công ty mà còn giúp công ty có được dòng tiền lớn.

Bán 5 triệu cổ phiếu quỹ cho Quỹ Chiến thắng Bạch kim, REE tăng thặng dư. Khoảng 26 tỷ đồng, với nguồn tiền mặt hơn 80 tỷ đồng. Nguồn vốn cũng giúp mua các cổ phiếu trên.

Trong một báo cáo được kiểm toán năm 2011, REE tuyên bố rằng định hướng chuyên nghiệp trong TBC là nhận cổ tức. Cổ tức của REE nhận được từ NBP không thấp vì công ty đã trả ít nhất 10% cổ tức trong 3 năm qua.

TBC NBC Fat Mountain cũng đã đạt được cổ tức tiền mặt cao trong những năm qua. Đây. NBC duy trì cổ tức tiền mặt hơn 15% mỗi năm, ngoài việc phát hành cổ phiếu miễn phí trong hai năm liên tiếp với tỷ lệ 1: 1 và 3: 2. TDN cũng duy trì mức cổ tức bằng tiền mặt cao, sẽ hỗ trợ cho các hoạt động khác của REE.

Tổng cổ tức của REE năm 2011, thu nhập lãi trong 6 tháng đầu năm là 210,34 tỷ đồng. Năm là 77,21 tỷ đồng. TTVN cho biết, hỗ trợ các dịch vụ khác của REE là một khoản tiền rất lớn.

    Leave Your Comment Here