KDC: CEO đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Ông Trần Lê Nguyên, Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Kinh Đô, vừa ký thỏa thuận mua 2 triệu cổ phiếu KDC từ ngày 18 tháng 1 đến 16 tháng 2. Nếu giao dịch thành công, ông Nguyễn sẽ tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần Kinh Đô từ 8,44% lên 9,69%, hoặc số lượng cổ phiếu sẽ tăng từ gần 13,5 triệu lên xấp xỉ 15,5 triệu. – Cùng ngày, vợ ông Mã Thành Danh-Kinh Đô thành viên bà Vương Bửu Dinh đã bán 10.000 cổ phiếu KDC từ ngày 9/1 đến 11/1, giảm tỷ lệ nắm giữ của Kinh Đô xuống 0.1113% (195.936 cổ phiếu) . ), chiếm 0,125% (185.936 cổ phiếu).

Thị phần của KDC tăng lần thứ tư liên tiếp. Vào cuối ngày giao dịch vào ngày 14 tháng 1, giá cổ phiếu của KDC đạt mức giá cao nhất, tăng 2.100 đồng lên 44.600 đồng, mức giá cao nhất kể từ giữa tháng 5 năm 2012.

    Leave Your Comment Here