Ngân hàng cảnh báo về hành động của 4 công ty chứng khoán

Theo quyết định do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố hôm nay (29/3), do các doanh nghiệp thương mại không có lãi, bốn loại mã chứng khoán KLS, BVS, SVS và HPC sẽ bị cảnh báo. . Đây là bốn trường hợp đầu tiên được báo cáo bởi Bitcoin trong kỳ báo cáo năm 2010, tất cả đều là cổ phiếu của các công ty chứng khoán.

Cụ thể, Chứng khoán Rồng Vàng mất 173 tỷ đồng và Chứng khoán Baoyue mất gần 93 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận âm của Chứng khoán Sao Việt và lợi nhuận của Hải Phòng lần lượt là 21,4 đồng và 48,7 tỷ đồng. Do đó, từ ngày 29/3, Bitcoin sẽ kích hoạt biểu tượng cảnh báo trên thẻ điện tử thông qua bốn hành động này.

Theo quy định đăng ký hiện tại của Ngân hàng, hành động này sẽ ở trong trạng thái cảnh báo. Nếu doanh nghiệp bị lỗ trong năm tài chính vừa qua. Chỉ xóa cảnh báo nếu công ty có lời giải thích thỏa đáng và tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

Trước khi đưa bốn mã tiêu đề trên vào khu vực báo động, Sàn cũng đã mang hàng tồn kho của SHC. Kể từ chiều ngày 28 tháng 3, Công ty Hàng hải Sài Gòn đã bị kiểm soát do hoạt động không có lãi trong hai năm liên tiếp (tổng thiệt hại 62,7 tỷ đồng). Nặng hơn mức cảnh báo, cổ phiếu được kiểm soát sẽ có giới hạn thời gian giao dịch và phạm vi biến động giá trong thời gian giao dịch.

    Leave Your Comment Here