Chỉ số VN có thể tăng lên gần 890 điểm trong tuần này

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tin rằng chỉ số có thể gặp áp lực điều chỉnh nhẹ trong vài ngày đầu giao dịch trong tuần, và sau đó quay trở lại xu hướng tăng và vượt qua vùng kháng cự 883-888 điểm. – Xu hướng tiếp theo, chỉ số VN có thể dao động mạnh giữa các dòng chứng khoán, dao động giữa giới hạn dưới là 840-845 điểm và giới hạn trên là 883-888 điểm. — Mặc dù triển vọng lạc quan, nhóm phân tích của BVSC chỉ ra rằng nếu khu vực hỗ trợ 840-845 bị mất, chỉ số có thể rơi vào mức giảm sâu. Các hoạt động thanh toán bán hàng năm của quỹ trên mỗi đơn vị giá trị tài sản ròng có thể ảnh hưởng đến một số giờ giao dịch nhất định. Ngoài ra, tác động tiêu cực ngắn hạn là công bố kết quả hoạt động trong quý 2. Do tác động của Covid-19, tác động tích cực của nó có thể nhỏ.

Theo MB Securities, chỉ số VN đã đóng cửa về mặt kỹ thuật trong một tuần so với năm ngày giao dịch trước đó và giai đoạn điều chỉnh thị trường ngắn sẽ kết thúc.

“Khi tâm lý thị trường lắng xuống, thị trường sẽ bước vào một xu hướng tăng mới. Doanh số tích cực của các cổ phiếu có hiệu suất vượt trội trong quý II sẽ trở thành dòng tiền mặt”, nhóm phân tích dự đoán.

Thận trọng hơn, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam kỳ vọng chỉ số thách thức khu vực. Kháng cự gần 870 điểm. Tuy nhiên, nhóm phân tích tin rằng rủi ro đảo ngược và quay trở lại xu hướng điều chỉnh vẫn còn cao. KB Việt Nam khuyến nghị rằng khi chỉ số thách thức các mức kháng cự trên, các nhà đầu tư tránh theo đuổi và giảm hơn nữa tỷ lệ của các vị trí giao dịch.

Cuối tuần này, thị trường đã hồi phục trong hai ngày giao dịch vừa qua. . Chỉ số VN tăng hơn 5 điểm, tương đương 0,58%, lên 868 điểm. Trên sàn giao dịch chứng khoán, chỉ số sàn giảm 1,33% xuống 115,3 điểm. Tuần này, khối lượng giao dịch trung bình của HoSE và Sàn giảm lần lượt 24% và 31% so với tuần trước.

Tuần trước, tác động tích cực nhất đến chỉ số VN là VIC và VHM. Và ERV, đóng góp của họ cho tăng trưởng tổng thể vượt quá 8 điểm. Mặt khác, Praha, BID và GAS hạ chỉ số gần 4 điểm. Tuần mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài tại HoSE cho thấy giá trị cao bất ngờ gần 15 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là do số lượng giao dịch lớn của VHM.

    Leave Your Comment Here