Hơn 50% thị phần môi giới của HOSE thuộc về 10 công ty

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh vừa công bố giá trị thị trường của doanh nghiệp môi giới trong quý đầu tiên của mười công ty chứng khoán hàng đầu của sàn giao dịch chứng khoán. So với quý IV / 2010, thứ tự xếp hạng không khó hiểu lắm. Đây là thứ hạng hàng quý thứ tư liên tiếp của SSI.

Trong 6 bảng xếp hạng đầu tiên, chỉ có một trao đổi giữa HSC và KLS. Chứng khoán Thăng Long đã giảm từ vị trí thứ ba trong quý cuối năm ngoái xuống vị trí thứ hai trong quý đầu tiên của năm 2011, đạt 8,58%. Thị phần của HSC là 6,38%, giảm xuống vị trí thứ ba trong quý.

Chỉ có 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại HOSE chiếm 51,59% thị phần môi giới. Ảnh: B.H .

4 vị trí ở cuối quý đầu tiên của bảng đã được thay đổi hoàn toàn (nhưng VNDS duy trì vị trí thứ 10 trong 2 giai đoạn phân loại). Chứng khoán Bao Yue (BVSC) tăng từ thứ 9 lên thứ 7, với thị phần 3,02% trong quý đầu tiên. Chứng khoán Jinying đã bị xóa khỏi bảng xếp hạng và được thay thế bởi Warburg Securities với thị phần 2,87%.

Nhìn chung, chỉ có 10 công ty hàng đầu chiếm 51,59% thị phần môi giới và 90 công ty còn lại chia sẻ “một miếng bánh” còn lại. Đối với các nhà môi giới trái phiếu, chỉ có bốn công ty môi giới tham gia trong quý đầu tiên. Thị phần của SSI là 40,439%, tiếp theo là BVSC (37,63%), VPBS (21,929%) và BSC (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam) 0,003% .

Bạch Hương

    Leave Your Comment Here