Thủ tướng: ‘Chứng khoán là bàn đạp cho nhiều công ty’ ‘

Người đứng đầu chính phủ cho biết: “Thị trường chứng khoán là phong vũ biểu, một phần của nền kinh tế và là kênh huy động vốn hiệu quả. Đây cũng là cửa sổ để hội nhập và kết nối với thị trường tài chính toàn cầu.” Chính phủ thành lập 20 tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam vào sáng 20/7. Cho biết nhân dịp kỷ niệm.

Thủ tướng cho rằng chứng khoán đã trở thành điểm khởi đầu để nhiều công ty Việt Nam mở rộng nhanh chóng về mặt giám sát. Vải và chất lượng. Từ hai công ty niêm yết đầu tiên và nền tảng công nghệ đầu tiên, hơn 1.600 công ty đã tham gia vào các giao dịch thị trường trên hai sàn giao dịch.

Giá trị thị trường là gần 40 tỷ đồng (tương đương 65% GDP), trong đó Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh chiếm 78% tổng giá trị thị trường và đã thu về hàng tỷ đô la của các công ty.

Trong 10 năm qua Trong số đó, tổng số tiền huy động được thông qua thị trường chứng khoán đã vượt quá 2,4 triệu đồng. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chậm lại trong hệ thống ngân hàng và đầu tư chi tiêu vốn, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp nền kinh tế duy trì sự năng động của tăng trưởng GDP. Kỷ niệm 20 năm sự kiện thị trường chứng khoán Việt Nam (vào sáng ngày 20 tháng 7). Ảnh: Quỳnh Trần.

Thị trường chứng khoán cũng đã phát triển một danh mục sản phẩm đa dạng, không giới hạn ở các cổ phiếu cơ bản, mà còn đảm bảo, chứng chỉ quỹ và trái phiếu. Thị trường đã thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ dưới 3.000 tài khoản vào cuối năm 2000 đến hơn 2,5 triệu hiện nay. Đặc biệt, tổng giá trị chứng khoán do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là khoảng 35 tỷ USD.

Thủ tướng nói: “Thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức của khủng hoảng tài chính và tiền tệ khu vực và quốc tế để duy trì sự tồn tại và phát triển của nó.” Tuy nhiên, ông đề nghị Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tiếp tục thực hiện 7 nhiệm vụ. Thị trường với những đột phá về quy mô và chất lượng về cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế. Trong số đó, nó đã đẩy nhanh luật công bằng của các doanh nghiệp đại chúng, hoàn thành việc tách giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong cấu trúc thị trường và làm việc chăm chỉ để chuyển chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi. –Phía đông

    Leave Your Comment Here