MayBank KimEng Securities không còn là một công ty niêm yết

MayBank, thay mặt KimEng Securities, xác nhận trên VnExpress.net rằng công ty vừa nhận được sự chấp thuận chính thức từ Ủy ban Chứng khoán và sắp rời khỏi nhóm công ty niêm yết. Do đó, nghĩa vụ báo cáo định kỳ của các sở giao dịch chứng khoán và ủy ban công ty sẽ không còn tồn tại.

Tuy nhiên, đại diện của Maybank, Kim Eng Securities tuyên bố rằng các công ty này sẽ tiếp tục được duy trì. Tuân thủ các quy định công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán. Hiện tại, Maybank KimEng Securities là công ty con 100% của MayBank Malaysia và là công ty đầu tiên trong hoạt động kinh doanh chứng khoán 100% nước ngoài.

Trong quý 3 của quý trước, hoạt động của công ty tại thời điểm thực hiện sau khi lỗ thuế không đạt yêu cầu và vượt 7 tỷ đồng, khiến khoản lỗ lũy kế đầu năm nay lên tới hơn 10 tỷ đồng. Trong quý 3, doanh thu môi giới tăng nhẹ 0,8% lên gần 12 tỷ USD. Thị phần môi giới của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh tăng một bước so với quý II, đứng thứ bảy với 4,74%.

    Leave Your Comment Here