Cổ phiếu tuần mới: Chào mừng T + 3

HoSE-Tóm tắt kết quả giao dịch tuần trước

ngày

VN Index

+ / – (%)

khối lượng giao dịch

+ / – (%) – giá trị giao dịch (hàng tỷ ))

+ / – (%)

ngày 13 tháng 8

426,17

0,14

29837538

(40, 95)

450,76- — (55,05)

ngày 14 tháng 8

429,47

0,77

50531435

27, 46

1.002.90

3.54 – – 15/8

430,77

0,30

39,644,459

48,13

968,61

98,41

16/8

430.83 — -0,01- — 26,763,034

(29,24)

488,19

(31,54)

ngày 17 tháng 8

433,45

0,61

37,819. 893

0,99–713,13

0,14

Tổng

7,89

1,85%

184596359

1,41

3,623,59 — -20, 79

Trên sàn, thị trường chứng kiến ​​2 kỳ thắng và 3 kỳ thua. Vào cuối ngày giao dịch cuối cùng của tuần, Sàn giao dịch chứng khoán – dừng ở mức 70,35 điểm, tăng 0,01 điểm (+ 0,00%) so với tuần trước. Tổng số cặp đạt 161.410.576 đơn vị, giảm 22,56% so với tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch trong cả tuần vượt 1.497,68 tỷ đồng, giảm 40,46%.

Sàn – Tóm tắt kết quả giao dịch tuần trước

Ngày

Sàn giao dịch

+ / – (%) – — Số tiền giao dịch

+ / – (%) – – Số tiền giao dịch (tiền tỷ)

+ / – (%)

ngày 13 tháng 8

69,96

(0,54)

31.338.387

( 6.09)

308,40

3,74

14 tháng 8 — 70,32

0,51

33,372,136- -0,59

297,29

0,74 — -August 15 — -70,15

(0,24)

33.175.322

(2.05)

295.10

(6.52)

16/8

69,94

(0,30)

33,869,690

14,21

315,69

12,27

8/17

70,35

0,59- — 29.655.041

(35.36)

281.20

(24.57)

Tổng

0,01 — -0,01

161 410576

(22,56 )

1.497,68

(40,46)

Au Tuần này, nhà đầu tư nước ngoài đã bán 10,43 tỷ đồng (8,5%) trên sàn giao dịch chứng khoán và mua 125,33 tỷ đồng theo giá của sàn giao dịch Khiên (894, 8%). Cụ thể, họ đã mua 1.519.900 cổ phiếu (trị giá 17,37 tỷ đồng) trên sàn Hà Nội và bán 2.421.300 cổ phiếu (trị giá 27,81 tỷ đồng). Trên sàn giao dịch, họ đã mua 16.380.423 cổ phiếu (trị giá 937,47 tỷ đồng) và bán 11.405,403 cổ phiếu (trị giá 812,14 tỷ đồng). Xu hướng thị trường hàng tuần cho một số công ty chứng khoán từ ngày 20 tháng 8 năm 2012 đến ngày 24 tháng 8 năm 2012.

(Sở giao dịch chứng khoán)

    Leave Your Comment Here