CEO30 tăng 2,29% sau một tháng giao dịch

Một tháng sau khi thị trường bắt đầu giao dịch (ngày 9 tháng 7), chỉ số Sàn30 đã trải qua 23 ngày giao dịch, bao gồm 10 ngày giao dịch thắng và 13 ngày giao dịch thua lỗ, tổng cộng tăng 3,03 điểm (2,29). %). Vào sáng ngày 9 tháng 8, chỉ số ET30 đã tăng 1,75 điểm (+ 1,29%) lên 136,84 điểm.

Đây là chỉ số giá của 30 cổ phiếu được lựa chọn hàng đầu trên cơ sở đáng tin cậy. Chỉ số ET30 sử dụng 3/1 làm ngày cơ sở và điểm cơ bản là 100. Trước tiên, chọn 30 cổ phiếu từ 6 giỏ công nghiệp của Sàn giao dịch: tài chính, xây dựng, bất động sản, khai thác và dầu khí, L’industry và thương mại và dịch vụ lưu ký được phân phối khá đồng đều.

Trong số đó, có 6 loại cổ phiếu ngành tài chính (ACB, SHB, KLS, VND, BVS, PVI) và 6 loại cổ phiếu. Cổ phiếu xây dựng (PVX, VCG, HUT, SDH, SDU, SD9), 5 cổ phiếu bất động sản (SCR, PVL, ICG, IDJ, PFL), 5 cổ phiếu khai thác và dầu mỏ và khí đốt tự nhiên (PVS, PGS, PVC, PVG, PLC)), 5 loại cổ phiếu công nghiệp (NTP, DBC, VGS, AAA, QNC), 3 loại cổ phiếu giao dịch và dịch vụ lưu ký (OCH, TH1, DCS). Ngoài danh sách 30 cổ phiếu nói trên, một danh sách 10 cổ phiếu dự trữ cũng được công bố.

Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội), trong tháng đầu tiên giao dịch chính thức, chỉ số Ngân hàng 30 trở nên thanh khoản khi khối lượng và giá trị giao dịch của cổ phiếu Ngân hàng 30 vẫn chiếm phần lớn trên toàn thị trường. Chỉ số giới tính tốt nhất. Tổng khối lượng giao dịch của cổ phiếu Sàn giao dịch chứng khoán đạt 30,94747 nghìn đơn vị, và lượng giao dịch tương ứng đạt 5,037 tỷ đồng. Tính trung bình, khối lượng giao dịch trung bình đạt 21.345 tỷ cổ phiếu và giá trị giao dịch đạt 219 tỷ đồng, cao hơn mức trung bình của thị trường (55,80% và 53,75 của khối lượng giao dịch). .

Một tháng sau khi giao dịch, chỉ số Bitcoin30 đóng cửa với 16 người chiến thắng, 12 người thua và 2 cổ phiếu không thay đổi. Cổ phiếu tăng mạnh nhất là đồng Việt Nam, tăng 15,15%, tiếp theo là DCS, IDJ, SCR và KLS. Các khoản lỗ lớn nhất là SDU, PVX và QNC, với tỷ lệ chiết khấu trên 5%. ACB và PVL là hai cổ phiếu không đổi.

Trong giai đoạn này, Ngân hàng công bố điều chỉnh hàng quý về tỷ lệ phần trăm cổ phiếu tự do chuyển nhượng và tỷ lệ giá trị thị trường của cổ phiếu trong rổ chỉ số. ET30 sẽ được sử dụng từ ngày 1 tháng 8. Về tỷ lệ cổ phần có thể chuyển nhượng tự do, sự thay đổi này là do thay đổi quyền sở hữu của các cổ đông nội bộ và các bên liên quan. Chính xác hơn, ba cổ phiếu có tốc độ chuyển nhượng tự do đã nhảy vọt lên mức cao nhất, bao gồm: SHB (+ 5%), SDH (+ 5%) và SCR (+ 10%); 2 cổ phiếu giảm tỷ lệ thả nổi tự do Các cổ phiếu là PVS (-5%) và VND (-10%) .

(Hà Nội mới)

    Leave Your Comment Here