Công ty con Sabeco chia cổ tức gần 350%

Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn Sóng Thần (SST) vừa thông báo đã chốt danh sách cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 346,7% năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng được ấn định là 28/8, thời gian trả cổ tức là 15/9. – Con số gần 350% cũng là tỷ lệ chi trả cao nhất của Bia Sài Gòn Matsuda trong nhiều năm trở lại đây. . Theo bản công bố thông tin đăng ký giao dịch trên UPCoM, SST cho biết tỷ lệ chia cổ tức trong 3 năm 2016 – 2018 vượt 200%.

Với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến ​​chi hơn 139 tỷ đô la Mỹ để trả cho cổ đông. Trong số đó, công ty mẹ của Bia Sài Gòn Sông Tiền Công ty Bia-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) dự kiến ​​sẽ nhận 360 triệu cổ phiếu gần 125 tỷ đồng cổ tức. –Bia Sài Gòn Sông Tiền từng là chi nhánh của Sabeco, sau chuyển thành công ty cổ phần. Công ty chịu trách nhiệm về thị trường Đồng bằng sông Cửu Long và chủ yếu phân phối các sản phẩm chính như Bia Sài Gòn Lager, Đặc sản Sài Gòn, Sài Gòn 333 và Sài Gòn Gold.

Trong những năm gần đây, thị trường bia cạnh tranh gay gắt và gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình hoạt động kinh doanh của Bia Sài Gòn Songtiền ngày càng được cải thiện. Năm 2019, sản lượng bia tiêu thụ của công ty đạt 269 triệu lít, tăng hơn 16% so với năm 2018. Doanh thu thuần hàng năm vượt 5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 21%. Lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đồng, tăng gần 61%, vượt 40% kế hoạch.

    Leave Your Comment Here