Quỹ cổ phần Manulife tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Báo cáo tài chính của Manulife Equity Fund (MAFEQI) cho thấy, lợi nhuận sau thuế quý III vượt 15 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Trong chín tháng qua, quỹ này vẫn lỗ hơn 6 tỷ USD, do cổ phiếu biến động mạnh trong vài tháng đầu năm do thông tin liên quan đến dịch bệnh. Vào cuối tháng 9, giá trị tài sản ròng của MAFEQI đã vượt 179 tỷ đô la Mỹ, giảm dưới 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Quỹ đã tăng tỷ trọng tiền mặt, nhưng giá trị cổ phiếu niêm yết vẫn chiếm hơn 94% tổng tài sản. Giá trị tài sản ròng của mỗi quỹ là 11.075 VND. Trong những ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt, kho dự trữ của các hoạt động kinh doanh ít phụ thuộc vào những thay đổi của chu kỳ kinh tế. Tính đến cuối tháng 9, quỹ nắm giữ 37 cổ phiếu, trong đó tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư là các cổ phiếu lớn, như VCB (8,97%), FPT (7,83%) và VHM (7). (39%) .

“Thị trường chứng khoán Việt Nam là một kênh đầu tư dài hạn tốt. Thời gian qua, thị trường chứng khoán phát triển cả về số lượng, chất lượng hàng hóa và cung ứng thanh khoản. Đây là cơ hội tăng trưởng lớn cho cổ phiếu”, Cường Cho biết:

MAFEQI là quỹ mở được thành lập vào cuối năm 2014. Quỹ không giới hạn số lượng nhà đầu tư, thời gian đầu tư và số tiền đầu tư. Mục đích của quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng giá trị đầu tư trên quy mô trung bình. Theo quan điểm hiện tại, Gần 2.200 nhà đầu tư tham gia quỹ, trong đó chỉ có 3 nhà đầu tư nắm giữ hơn 500.000 chứng chỉ quỹ, nhưng chiếm khoảng 43%.

MAFEQI được quản lý bởi Quỹ đầu tư Manulife (Việt Nam). Công ty cũng quản lý danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư cân bằng Manulife và Công ty TNHH Manulife Corporation (Việt Nam), trong đó tổng giá trị tài sản gần 47,8 nghìn tỷ đồng vào giữa năm.

    Leave Your Comment Here