Tiêu đề VNDirect quan tâm

Cơ cấu thu nhập của VNDirect có sự biến động lớn, thu nhập từ hoạt động đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và cho vay đều tăng dưới hai con số, lần lượt đạt 84 tỷ đồng và 75 tỷ đồng. Thay vào đó, các khoản đầu tư vào chứng khoán và bơm vốn đạt mức cao nhất là 194 tỷ đồng, tương đương 38%. Còn lại thu nhập từ môi giới chứng khoán đạt 110 tỷ đô la Mỹ.

Lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý này đạt 253 tỷ đô la Mỹ, tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc điều hành VNDirect cho biết, thị trường chứng khoán đã có những diễn biến tích cực về thanh khoản và xu hướng thị trường, giúp công ty gia tăng lợi nhuận. Cụ thể hơn, kết quả này đã tăng lên nhờ các khoản đầu tư vào tài sản tài chính (FVTPL) và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) được ghi nhận vào lãi và lỗ, cũng như xóa dự phòng khấu hao từ quý trước. — Ngoài ra, do khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái, các giao dịch môi giới cũng tạo ra thu nhập bất thường. Năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận của VNDirect lần lượt vượt 1,3700 tỷ USD và 445 tỷ USD, tăng 24% và 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm nay, VNDirect đã mở mới hơn 80.000 tài khoản chứng khoán, chiếm hơn 30% toàn thị trường. Đại diện của VNDirect cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành kế hoạch dựa trên những điều kiện tích cực”.

    Leave Your Comment Here