Lô cổ phiếu ngân hàng đầu tiên được thông qua trên HoSE vào năm 2020

Mệnh giá của cổ phiếu LienVietPostBank LPB là 10.000 đồng / cổ phiếu, tổng giá trị vượt 9.769 tỷ đồng.

Cũng như LienVietPostBank, nhiều ngân hàng khác như VIB, ACB, SHB đều có mục tiêu chuyển nhượng cổ phần của UpCom sang HoSE.

Sau khi được HoSE chấp thuận, LienVietPostBank đã công bố KQKD 9 tháng, cho thấy tính đến Vào ngày 30 tháng 9, vốn của ngân hàng đạt 9,769 tỷ đồng và tổng tài sản là khoảng 214 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng gần 32% so với cùng kỳ đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 18%. Ngân hàng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm và đạt 1.740 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo LienVietPostBank nhận định, khi nền kinh tế tiếp tục phục hồi, nhu cầu vay thương mại và tiêu dùng sẽ tăng mạnh trở lại. Dự đoán, lợi nhuận năm nay sẽ cao hơn năm ngoái và đạt mức cao nhất trong 12 năm.

    Leave Your Comment Here