Quỹ VOF đã chi 42,6 triệu đô la để mua cổ phiếu

VOF đã mua hơn 2 triệu cổ phiếu của KDH – hai tài sản của quỹ Vina Capital đã giảm 34 triệu USD – VinaCapital vừa công bố giá trị tài sản ròng của quỹ VOF, đây là quỹ lớn nhất trên thị trường. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hôm nay. Do đó, tính đến ngày 31 tháng 8, giá trị tài sản ròng của quỹ là 720 triệu đô la Mỹ, so với tháng 7, giá trị tài sản ròng của VOF giảm xuống còn 17 triệu đô la Mỹ.

Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu là 2,39 đô la Mỹ và giá giao dịch này Khoảng 1,62 USD. Tỷ lệ chiết khấu là 32%.

VinaCapital cũng cho biết vào tháng 8 rằng quỹ đã chi 9,3 triệu đô la Mỹ để mua 5,7 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu hiện tại trong quỹ VOF là 3,0215 tỷ cổ phiếu. VOF cũng mất ANR tới 12 triệu đồng vào tháng trước, trong đó quỹ đã chi gần 7 triệu đô la Mỹ để mua gần 5 triệu cổ phiếu quỹ. Ngày 11 tháng 9, VOF đã chi tổng cộng 42,6 triệu đô la Mỹ để mua 27,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,5% cổ phần do quỹ phát hành. Trong báo cáo tháng 7, cổ phiếu niêm yết do các quỹ VOF nắm giữ chiếm 38,6% giá trị của danh mục đầu tư.

– Dẫn đầu danh mục VOF vào tháng 7 năm 2012.

– — Hôm qua 12/9, quỹ của Công ty TNHH Cơ sở hạ tầng VinaCapital Việt Nam (VNI) cũng giảm 1,9% so với tháng 7, khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Nắm giữ cổ phiếu ngân hàng, nhưng giá trị tài sản ròng của quỹ cũng giảm 4,6% trong ngày giao dịch và giảm mạnh vào cuối tháng 8.

    Leave Your Comment Here